Manželská láska #1

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

      |   
/ 535  
  

1. 1 část 1. Manželská láska a její rozkoše moudrosti

Vím, že mnozí z těch, kteří budou číst násle­dující pojednání i vyprávění na konci jednotlivých kapitol, si budou myslet, že to jsou pouhé výplody mé fantazie. Přísahám však, že to nejsou výmysly, ale že jsem vše opravdu zažil, a to ne v nějakém nevědomém stavu, ale za plného vědomí. Bůh se totiž rozhodl zjevit se mi a vyslat mě, abych učil o věcech Nové církve – církve, kterou symbolizuje Nový Jeruzalém v knize Zjevení. Z tohoto důvodu otevřel nitro mé mysli a mého ducha. Proto mohu nyní přebývat zároveň v duchovním světě s anděly a v přírodním světě s lidmi, a to již po dobu pěta­dvaceti let (r. 1768 – pozn. překl.). 2

Footnotes:

1. Zde přeložený text je soubor výňatků z úplného textu, takže v číslování odstavců existuje mnoho mezer. Další výňatek je 27.

2. Číslování odkazuje ke značení, které Swedenborg používal k indexování všech svých teologických děl.

  
/ 535