Manželská láska #1

Study this Passage

        
/ 535  
  

1. 1 část 1. Manželská láska a její rozkoše moudrosti

Vím, že mnozí z těch, kteří budou číst násle­dující pojednání i vyprávění na konci jednotlivých kapitol, si budou myslet, že to jsou pouhé výplody mé fantazie. Přísahám však, že to nejsou výmysly, ale že jsem vše opravdu zažil, a to ne v nějakém nevědomém stavu, ale za plného vědomí. Bůh se totiž rozhodl zjevit se mi a vyslat mě, abych učil o věcech Nové církve – církve, kterou symbolizuje Nový Jeruzalém v knize Zjevení. Z tohoto důvodu otevřel nitro mé mysli a mého ducha. Proto mohu nyní přebývat zároveň v duchovním světě s anděly a v přírodním světě s lidmi, a to již po dobu pěta­dvaceti let (r. 1768 – pozn. překl.). 2

Footnotes:

1. Zde přeložený text je soubor výňatků z úplného textu, takže v číslování odstavců existuje mnoho mezer. Další výňatek je 27.

2. Číslování odkazuje ke značení, které Swedenborg používal k indexování všech svých teologických děl.

  
/ 535  
  
   Study this Passage
From Swedenborg's Works

   Parallel Passages:

True Christian Religion 851


   Swedenborg Research Tools

Related videos from Off The Left Eye

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Marriage Love - Swedenborg & Life

We'll give you a taste of Swedenborg's work Marriage Love, answer your questions, and have some fun!

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Swedenborg’s Spiritual Eyes Are Opened
Coloring Page | Ages 7 - 14


Translate: