Leverneslära för Nya Jerusalem (Manby)


This is a translation of: Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma, by Swedenborg, Emanuel

Translated into Svenska


Description:

What are we supposed to do with our lives? This little work explains the steps towards regeneration and how we can clear the ground and allow the Lord to implant and nurture a good set of loves within us. It's a practical book; a how-to guide to eternal happiness.

About this translation:

Vad ska vi göra med våra liv? Det här lilla verket förklarar stegen mot förnyelse och hur vi kan rensa marken och låta Herren inplantera och vårda en god kärlek inom oss. Det är en praktisk bok; en hur man gör för att uppnå evig lycka.

Date of creation: 1918

License: Used with permission - see terms

About: På grund av De tio budordens föreskrifter Ett verk av Emanuel Swedenborg Från Latinska skriften översatt av C. J. N. Manby Pastor i Nya Kyrkans Svenska Forsamling Stockolm Nykyrkliga Bokförlaget 1918 [Första latinska upplagan av detta verk trycktes i Amsterdam 1763] Stockholm Svenska Tryckeriaktiebolaget 1918


Suggested Citation:

Leverneslära för Nya Jerusalem. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back