Leer des Levens #1

Study this Passage

     
/ 114  
  

1. Alle godsdienst is van het leven, en het leven ervan is het goede te doen.

Elk mens die enige godsdienst heeft, weet en erkent, dat hij die goed leeft, wordt gered en dat hij die boos leeft wordt verdoemd. Hij weet en erkent immers, dat wie goed leeft, eveneens goed denkt, niet alleen over God, maar ook over de naaste, niet echter hij die boos leeft. Het leven van de mens is zijn liefde, en wat hij liefheeft doet hij niet alleen vanuit het vrije, maar denkt het ook vanuit het vrije. Dat dus wordt gezegd dat het leven is het goede te doen, is omdat het goede doen één maakt met het goede denken; en als deze niet één maken bij de mens, dan maken ze geen deel uit van het leven van hem. Maar deze dingen zullen hierna hetgeen in volgt worden aangetoond.

/ 114  
  
   Study this Passage
Table of Contents
1. Alle godsdienst is van het leven, en het leven ervan is het goede te doen. 1 Niemand kan het goede doen, wat werkelijk goed is, uit zichzelf. 9 Voor zoveel de mens de boze dingen schuwt als zonden, voor evenzoveel doet hij de goede dingen niet uit zich, maar uit de Heer. 18 I. Dat als de mens goede dingen wil en doet, voordat hij de boze dingen als zonden schuwt, de goede dingen geen goede dingen zijn, is omdat hij voordien niet in de Heer is, zoals eerder werd gezegd: zoals, als hij geeft aan de armen, de behoeftigen te hulp komt, bijdraagt aan kerken en 24 II. Dat als de mens vrome dingen denkt en spreekt en niet de boze dingen als zonden schuwt, de vrome dingen geen vrome dingen zijn, is, omdat hij niet in de Heer is; zoals, als hij geregeld de kerken bezoekt, devoot naar de preken luistert, het Woord en vrome boeken leest, deelneemt aan het 25 III. Dat de mens, als hij veel dingen weet en daarin wijs is, en niet de boze dingen als zonden schuwt, toch niet wijs is, is vanwege een eendere oorzaak, waarover eerder, namelijk dat hij wijs is uit zich en niet uit de Heer; zoals dat hij de leer van zijn Kerk weet en alles wat er betrekking 27 Voor zoveel iemand boze dingen als zonden schuwt, voor evenzoveel heeft hij waarheden lief. 32 Voor zoveel de mens de boze dingen schuwt als zonden, voor evenzoveel heeft hij geloof en wordt geestelijk. 42 De Decaloog leert welke boosheden zonden zijn. 53 Moorden, echtbreuken, diefstallen en valse getuigenissen, van elk geslacht, met de begerigheden daartoe, zijn boze dingen, die als zonden moeten worden beschouwd. 62 Voor zoveel iemand alle soorten moord als zonden schuwt, voor evenzoveel heeft hij liefde jegens de naaste. 67 Voor zoveel iemand elke vorm van echtbreuk als zonde schuwt, voor evenzoveel heeft hij de kuisheid lief. 74 Voor zoveel iemand elke vorm van diefstal als zonde schuwt, voor evenzoveel heeft hij de oprechtheid lief. 80 Voor zoveel iemand valse getuigenissen als zonden schuwt, voor evenzoveel heeft hij de waarheid lief. 87 Niemand kan boosheden als zonden schuwen, zodat hij zich daarvan innerlijk kan afwenden, tenzij door gevechten daartegen. 92 De mens moet de boze dingen schuwen als zonden en ertegen strijden, zoals uit zichzelf. 101 Als iemand de boze dingen schuwt vanuit andere redenen, welke dan ook, dan omdat het zonden zijn, hij deze niet schuwt, maar slechts maakt dat ze niet verschijnen voor de wereld. 108
From Swedenborg's Works

   Parallel Passages:

Last Judgment (Posthumous) 268


   Swedenborg Research Tools

Related New Christian Commentary

Related videos from Off The Left Eye

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Will Life Be Different When You Die?

What is life in the afterlife like? Is it very different from our life in this world? We take a look at what's similar and what's different with regard to religion, jobs, relationships, and more!


Published by Swedenborg Boekhuis.


Translate: