Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)


This is a translation of: Arcana Coelestia, by Emanuel Swedenborg

Translated into isiZulu by Zamokuhle T Zungu


Description:

This work explains the inner meaning of Genesis and Exodus. Chapter overviews are underpinned by analysis of the symbolism of Bible words.

About this translation:

Lo msebenzi uchaza okushiwo yangaphakathi kukaGenesise no-Eksodusi. Ukubukelwa kwesahluko kuqhutshwa ngokuhlaziywa kwesibonakaliso samazwi eBhayibheli.

Created or translated by: Zamokuhle T Zungu

Date of creation: 2018

Credit: Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu. Edited by Jerome Dube.

All rights reserved.

License: Used with permission - see terms


Suggested Citation:

Izimfihlakalo Zezulu. Translated by Zamokuhle T Zungu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back