Goddelijke Voorzienigheid #93

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

  
/ 340  
  

93. Hoedanig het onderscheid is tussen hen die geloven dat al het goede uit de Heer is en die geloven dat het goede uit henzelf is, werd in de geestelijke wereld zowel te horen als te zien gegeven. Zij die geloven dat het goede uit de Heer is, keren het aangezicht tot Hem, en nemen het verkwikkelijke en gezegende van het goede op. Maar zij die geloven dat het goede uit henzelf is, beschouwen zichzelf en denken bij zichzelf dat zij verdienstelijk zijn. Omdat zij zichzelf beschouwen, kunnen zij niet anders dan het verkwikkelijke van hún goede bemerken, maar dit is niet het verkwikkelijke van het goede, maar het verkwikkelijke van het boze. Het eigene immers van de mens is het boze en het verkwikkelijke van het boze, gezien als het goede, is de hel. Zij die het goede hebben gedaan en hebben geloofd dat het uit henzelf was, vermengen zich, indien zij na de dood dit ware niet opnemen dat al het goede uit de Heer is, met de helse genieën en tenslotte maken zij één met hen. Maar zij die dat ware opnemen worden hervormd; maar niet anderen nemen op dan zij die geschouwd hebben tot God in hun leven. Schouwen tot God in zijn leven is niets anders dan de boze dingen als zonden schuwen.

  
/ 340  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl