Gesprekken Met Engelen #1

By Emanuel Swedenborg
/ 17  
  

GESPREKKEN MET ENGELEN

Inleiding

De originele tekst van de serie notaties die genoemd worden 'Colloquia cum Angelis', wordt weergegeven in hetzelfde manuscript als 'Index Rerum in Apocalypsis Revelata' (nu in de Royal Academy of Sciences, Stockhol en moet daarom zijn geschreven omstreeks 1766.

Er is slechts één Latijnse editie ervoor verschenen van Colloquia dat staat in 'Diarium Spirituale', deel 7 (J.F.I. Tafel, 1846), dat was gebaseerd, niet op het originele handschrift, maar op een kopie die was gemaakt door Augustus Nordenskjöld en dat nu in het bezit is van de Swedenborg Society.

____________________________________________

1. Een boosheid bevat van binnen een oneindig aantal lusten, zowel innerlijke als uiterlijke, waarover de mens niets weet.Al deze lusten worden door de Heer verwijderd zolang de mens tot de Heer opziet en boosheid schuwt alsof het van hemzelf is.

Illustreren met verschillende voorbeelden van de menselijke anatomie, zaken zoals die te doen hebben met de maag, nieren en genitaliën.

De mens hoeft daarover niets te weten.

Het kwaad verschijnt aan de mens als een enig ding, toch zijn daarin alle lusten bevat, innerlijk en uiterlijk, in opeenvolging, hoewel zij in dat kwaad tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit moet geïllustreerd worden.

De mens wordt niet gezuiverd door alleen het boze te schuwen voor burgerlijke en morele redenen, want dan wordt hij alleen gezuiverd ten aanzien van zijn uiterlijke dingen en niet zozeer ten aanzien van de innerlijke.

Dus niemand wordt heden ten dage gezuiverd door het hedendaagse geloof, dat zich alleen maar verzet tegen de burgerlijke, morele en sociale handelingen.

/ 17  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.