Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #8458

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

  
/ 10837  
  

8458. Een klein rond iets; dat dit het goede van het ware in de eerste formering betekent, staat vast uit de betekenis van klein, namelijk dat daarvan wordt gesproken met betrekking tot het ware; en uit de betekenis van rond, namelijk dat daarvan wordt gesproken tot het goede; vandaar wordt van een klein rond iets gesproken met betrekking tot het goede van het ware.

Het goede bij de mens van de geestelijke Kerk wordt het goede van het ware genoemd en het is niet alleen naar de oorsprong, maar ook naar het wezen het ware; het verschijnt als het ware, maar het wordt gevoeld als het goede; en zo formeert het dus als het ware het verstandelijke van het gemoed en formeert het als het goede de nieuwe wil; het verstandelijke immers wordt daardoor van het wilsdeel in de mens onderscheiden, dat het verstandelijke de dingen bij zich in een vorm stelt en opdat het die ziet zoals in het licht; het wilsdeel echter wordt door die dingen aangedaan, opdat het die tegelijk zoals het verkwikkelijke voelt, dus zoals het goede en wel volgens de hoedanigheid van de vorm.

Dat van het kleine wordt gesproken met betrekking tot het ware en van het ronde met betrekking tot het goede, ontleent de oorzaak aan de verschijningen van het ware en het goede in het andere leven; wanneer de waarheden en de goedheden zich zichtbaar vertonen, wat zich in het andere leven duidelijk voor de ogen van de engelen en de geesten afspeelt, dan vertoont zich het ware in een bepaalde hoeveelheid, dus zoals veel of klein, volgens het hoedanige van het ware; het ware vertoont zich ook als hoekig in verschillende vormen; en eveneens vertoont het zich als wit; het goede echter vertoont zich daar in een onbepaalde hoeveelheid, dus niet als veel noch als klein; het goede vertoont zich ook als rond, wat het continue in de vorm is en ten aanzien van de kleur als blauw, geel en rood.

Dat het goede en het ware zo verschijnen wanneer zij zich zichtbaar vertonen, is vanwege hun verschil ten aanzien van de hoedanigheid, dit brengt zich op die wijze naar buiten in de natuurlijke vorm en beeldt het uit wanneer het dan zichtbaar wordt.

Vandaar komt het, dat de dingen die in de wereld tot zulke vormen naderen, òf ware, òf goede dingen betekenen; want er is niets in het heelal, dat niet ten aanzien van het hoedanige betrekking heeft òf op het goede òf op het ware.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl