Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie #1

By Emanuel Swedenborg
      |
/ 60  
  

1. Over drie dingen, namelijk over de VOLEINDING DER EEUW, over de KOMST DES HEREN en over de NIEUWE KERK, is in het laatste Hoofdstuk van het Werk getiteld: WARE CHRISTELIJKE Religie, gehandeld. Dat hierop een voortzetting volgt, is ter oorzake hiervan, dat het niemand tot nog toe bekend is geweest [novit], wat de Voleinding der Eeuw is, waarom een Tweede Komst des Heren moet plaats vinden, en dat er een Nieuwe Kerk zou komen; en nochtans wordt over deze drie dingen in het Woord, zowel in het Profetische als in het Apostolische, en ten volle in de Apocalyps, gehandeld. Dat over die drie dingen in het Profetische Woord van het Oude Testament wordt gehandeld, is mij gebleken, toen het mij werd gegeven door middel van de geestelijke zin de kern daarvan bloot te leggen [enucleare]; desgelijks, dat in het Profetische Woord van het Nieuwe Testament, hetwelk de Apocalyps wordt genoemd, daarover wordt gehandeld: dat ook in het Evangelische en Apostolische Woord hierover wordt gehandeld, zal uit hetgeen volgt blijken. Hieruit volgt mede, dat zonder erkentenis aangaande de Voleinding der Eeuw, aangaande de tweede Komst des Heren, en aangaande de Nieuwe Kerk, het Woord als het ware is toegesloten: en ook zijn het niet dan de erkentenissen welke dit ontsluiten; deze zijn gelijk sleutels, die de deur openen en binnenlaten. Wanneer dit met het Woord geschiedt, dan komen in de aanblik de schatten die daarin tot dusver als op de bodem der zee verscholen lagen; er zijn immers in het Woord tot op de grond toe niets dan schatkamers. In dit Aanhangsel of in deze Voortzetting, zal ik op eendere wijze als in het Werk zelf voortschrijden, door beknopte stellingen vooraf te laten gaan, die vanuit de Schrift zullen moeten worden bevestigd en vanuit de rede toegelicht.

/ 60  
  

Nederlandse vertaling door Anton Zelling. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2001, op www.swedenborg.nl