Bračna Ljubav #1

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

      |   
/ 535  
  

1. I UVOD RADOSTI NEBA I VENČANJA NA NEBU

Slutim da će mnogi čitaoci ovo što sledi i iskustva zabeležena na kraju poglavlja smatrati za fikciju. Ali ja svečano izjavljujem da to nije fikcija, već da su to stvari koje sam zaista uradio i video. Niti su viđene u nekom stanju pospanosti, već u potpuno budnom stanju. Jer je Gospod izvoleo da mi se prikaže i da me pošalje da podučavam doktrinama Nove Crkve, označene kao Novi Jerusalim u Knjizi Otkrivenja. S tom namerom On je otvorio unutarnje nivoe mog uma i duha. To mi je omogućilo da drugujem i sa anđelima u Duhovnom svetu i istovremeno sa ljudskim bićima u Prirodnom svetu, nešto što doživljavam već dvadeset pet godina.

  
/ 535