Comentario

 

სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს

Por Jared Buss (Traducido por computadora al ქართული ენა)

After, a photo of a bulb pushing up through the earth, by Brita Conroy

ჩვენ ვგრძნობთ რა არის სიკვდილი: სიკვდილი დანაკარგია. თითქოს დასასრულია... გარდა იმისა, რომ სინამდვილეში ასე არ არის. რა უთხრა იესომ ერთ-ერთ ქურდს, რომელიც მასთან ერთად ჯვარს აცვეს?

"დღეს ჩემთან იქნები სამოთხეში." (ლუკა23:43)

ახალი ეკლესიის სწავლებებში ეს დეტალურად არის დამუშავებული:

„როცა ადამიანი კვდება, ის ნამდვილად არ კვდება; ის უბრალოდ განზე დებს სხეულს, რომელიც ემსახურებოდა მას სამყაროში გამოსაყენებლად და გადადის შემდეგ ცხოვრებაში სხეულში, რომელიც ემსახურება მას იქ გამოსაყენებლად“ (არკანა კოლესტია6008).

ჩვენ მოწვეულნი ვართ დავიჯეროთ, რომ სიკვდილი, ფაქტობრივად, საერთოდ არ არის დასასრული. ამ ჭეშმარიტებას ძალუძს ზეციდან ამოვარდნილი ქარივით ამოგლიჯოს ჩვენი გულები. ეს შთამაგონებელია, მაგრამ ასევე რთულია სიკვდილის ფიზიკურ გამოცდილებასთან შერიგება.

სიტყვის შინაგანი მნიშვნელობა სავსეა სიკვდილის შესახებ სწავლებებით, რომლებიც ემსგავსება წინააღმდეგობებს ან პარადოქსებს. მაგალითად, გვეუბნებიან, რომ შინაგანი გაგებით, დაკრძალვა სიმბოლოა აღდგომას (არკანა კოლესტია2916). Როგორ შეიძლება ეს იყოს? დაკრძალვა და აღდგომა სხვადასხვა მიმართულებით მოძრაობს. ერთი დაწოლა, მეორე ამაღლება. მაგრამ ისინი ერთდროულად ხდება: როდესაც სხეული კვდება, სული ამაღლდება. და ანგელოზთა გონებაში სულის სიცოცხლე სრულიად აჭარბებს და აღემატება სხეულის სიცოცხლეს. ასე რომ, როდესაც ანგელოზები დაკრძალვის შესახებ კითხულობენ, ისინი არ ფიქრობენ სხეულზე, რომელიც დედამიწაზეა დაფლული. ამის ნაცვლად, ისინი ხედავენ იმას, რაც ამაღლებულია. სიკვდილი, შინაგანი გაგებით, გადატრიალებულია.

დაბადებაში ღმერთი ეუბნება იაკობს:

- იოსები ხელს დაგისვამს თვალებზე. (დაბადება46:4)

ძველ ებრაულ კულტურაში ჩვეული იყო ხალხის თვალებზე ხელის დადება, როცა ისინი კვდებოდნენ. იაკობისადმი ღვთის სიტყვა არის იდიომა, რაც ნიშნავს, რომ იოსები, მისი ვაჟი, მასთან იქნება, როცა ის მოკვდება და დაეკისრება მისი დაკრძალვის პასუხისმგებლობა. კიდევ ერთხელ, სიტყვის შინაგანი გრძნობა არღვევს ამ სიმბოლიკას. თვალებზე ხელის დადება სიცოცხლის მინიჭების სიმბოლოა - და ამ ჟესტს აქვს ასეთი სიმბოლიკა, რადგან ეს კეთდებოდა მაშინ, როდესაც ადამიანები კვდებოდნენ!

აი ამის აღწერა ისევ "Arcana Coelestia"-დან:

„თვალებზე ხელის დადება“ ნიშნავს იმას, რომ გარეგანი ან სხეულებრივი გრძნობები დაიხურება და შინაგანი გრძნობები გაიხსნება, რითაც მოხდება ამაღლება და ამით სიცოცხლე მიეცემა. ადამიანებს თვალებზე ხელი ედო, როცა ისინი კვდებოდნენ, რადგან „სიკვდილი“ სიცოცხლის გაღვიძებას ნიშნავდა... (არკანა კოლესტია6008)

თუ ჩვენ ვუყურებთ ვინმეს, როგორ ათავსებს ხელს საყვარელი ადამიანის თვალებზე მათი სიკვდილის მომენტში, ეს ჟესტი ალბათ მომაკვდავის თვალის სიმბოლური და საბოლოო დახუჭვა იქნება - სათუთი, საზეიმო ჟესტი. მაგრამ როდესაც ერთი თვალი იხურება, მეორე იხსნება. ხელი, რომელიც იხურება, უფრო ღრმა და ჭეშმარიტი გაგებით არის ხელი, რომელიც იხსნება.

სიკვდილი არ არის ის, რაც ჩანს. ღმერთმა იცის, რომ ჩვენ ვხედავთ სიკვდილს ჩვენი ბუნებრივი თვალებით და რომ უფრო ღრმად დანახვის სწავლას გარკვეული დრო სჭირდება. ღმერთმა იცის, რომ გვენატრება ადამიანები, რომლებიც ჩვენამდე სულიერ სამყაროში წავიდნენ. ის გვანუგეშებს, როცა ვწუხვართ. და ამ კომფორტთან ერთად, ის კვლავ და ისევ გვახსენებს თავის სიტყვაში, რომ ამ სამყაროში ცხოვრების დასასრული არის დასაწყისი.

De obras de Swedenborg

 

Arcana Coelestia #2916

Estudiar este pasaje

  
/ 10837  
  

2916. That 'give me possession of a grave among you' means that they were able to be regenerated is clear from the meaning of 'a grave'. In the internal sense of the Word 'a grave' means life, which is heaven, and in the contrary sense death, which is hell. The reason it means life or heaven is that angels, who possess the internal sense of the Word, have no other concept of a grave, because they have no other concept of death. Consequently instead of a grave they perceive nothing else than the continuation of life, and so resurrection. For man rises again as to the spirit and is buried as to the body, see 1854. Now because 'burial' means resurrection, it also means regeneration, since regeneration is the primary resurrection of man, for when regenerated he dies as regards his former self and rises again as regards the new. It is through regeneration that from being a dead man he becomes a living man, and it is from this that the meaning of 'a grave' is derived in the internal sense. When the idea of a grave presents itself the idea of regeneration comes to mind with angels, as is also evident from what has been told about young children in 2299.

[2] The reason 'a grave' in the contrary sense means death or hell is that the evil do not rise again to life but to death. When therefore the evil are referred to and a grave is mentioned, no other idea comes to mind with angels than that of hell; and this also is the reason why hell in the Word is called the grave.

[3] That 'a grave' means resurrection and also regeneration is evident in Ezekiel,

Therefore prophesy and say to them, Thus says the Lord Jehovih, Behold, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, O My people, and I will bring you to the land of Israel, and you will know that I am Jehovah when I open your graves and cause you to come up out of your graves, O My people. And I will put My spirit within you and you will live, and I will place you on your own land. Ezekiel 37:12-14.

Here the prophet refers to bones that have been made to live, and in the internal sense to regeneration. Its being a reference to regeneration is quite evident, for it is said, 'when I will put My spirit within you and you will live, and I will place you on your own land'. Here 'graves' stands for the former self and its evils and falsities, while the opening of them and the coming up from them means being regenerated. Thus the idea of a grave perishes and so to speak is discarded when the idea of regeneration or new life enters instead.

[4] The description in Matthew 27:52-53, about graves being opened and many bodies of the saints who were sleeping being raised, coming out of their graves after the Lord's resurrection, entering the holy city, and appearing to many, embodies the same idea, that is to say, a resurrection taking place as a result of the Lord's resurrection, and in the inner sense every individual resurrection. The Lord's raising of Lazarus from the dead, John 11:1 and following verses, likewise embodies the re-establishment of the Church from among gentiles; for all the miracles that the Lord performed, because they were Divine, embodied the states of His Church. Something similar is also meant by the man who, having been cast into the grave of Elisha, came to life again on touching the prophet's bones, 2 Kings 13:20-21, for Elisha represented the Lord.

[5] As 'burial' meant resurrection in general and every individual resurrection, the ancients were therefore particularly concerned about their burials and about the places where they were to be buried - Abraham, for example, was to be buried in Hebron in the land of Canaan, as were Isaac and Jacob, together with their wives, Genesis 47:29-31; 49:30-32; Joseph's bones were to be carried up out of Egypt into the land of Canaan, Genesis 50:25; Exodus 13:19; Joshua 24:32; David and subsequent kings were to be buried in Zion, 1 Kings 2:10; 11:43; 14:31; 15:8, 24; 22:50; 2 Kings 8:24; 12:21; 14:20; 15:7, 38; 16:20, the reason being that the land of Canaan and also Zion represented and meant the Lord's kingdom, while burial meant resurrection. But it may become clear to anyone that the place itself does not contribute anything towards resurrection.

[6] The truth that 'burial' means resurrection to life is also evident from other representatives, such as the requirement that the wicked were not to be lamented or buried, but cast aside, Jeremiah 8:2; 14:16; 16:4, 6; 20:6; 22:19; 25:33; 2 Kings 9:10; Revelation 11:9; and that the wicked buried already were to be cast out of their graves, Jeremiah 8:1-2; 2 Kings 23:16-18. But as regards 'a grave' in the contrary sense meaning death or hell, see Isaiah 14:19-21; Ezekiel 32:21-23, 25-26; Psalms 88:4-5, 10-11; Numbers 19:16, 18-19.

  
/ 10837  
  

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.