The Bible

 

Jeremijas 41

Lithuanian     

Estudia el significado interno

← Anteriores   Próximo →

1 Izmaelis, sūnus Netanijo, sūnaus Elišamos, iš karališkos giminės, karaliaus kunigaikštis, septintą mėnesį atėjo su dešimčia vyrų pas Gedoliją, Ahikamo sūnų, į Micpą. Jiems kartu Micpoje valgant,

2 pakilo Izmaelis, Netanijo sūnus, ir dešimt su juo buvusių vyrų ir nužudė kardu Gedoliją, Šafano sūnaus Ahikamo sūnų, kurį Babilono karalius buvo paskyręs krašto valdytoju.

3 Izmaelis nužudė taip pat visus su Gedoliju buvusius žydus ir chaldėjų karius.

4 Kitą dieną, Gedolijui žuvus, dar niekam nežinant apie tai,

5 atėjo aštuoniasdešimt vyrų iš Sichemo, Šilojo ir Samarijos. Jų barzdos buvo nuskustos, drabužiai perplėšti ir oda suraižyta. Jie atsinešė aukų bei smilkalų aukoti Viešpaties namuose.

6 Izmaelis, Netanijo sūnus, išėjo iš Micpos jų pasitikti. Eidamas jis verkė ir, juos sutikęs, sakė: “Ateikite pas Gedoliją, Ahikamo sūnų”.

7 Jiems įėjus į miestą, Izmaelis, Netanijo sūnus, ir jo vyrai nužudė juos ir sumetė į duobę.

8 Dešimt atėjusių vyrų sakė Izmaeliui: “Nežudyk mūsų, mes turime laukuose paslėpę kviečių, miežių, aliejaus ir medaus atsargų”. Izmaelis nenužudė jų kartu su kitais.

9 Duobė, į kurią Izmaelis sumetė nužudytųjų lavonus, buvo karaliaus Asos padaryta, kai jis išsigando Izraelio karaliaus Bašos. Izmaelis, Netanijo sūnus, pripildė ją užmuštųjų.

10 Jis tautos likutį, kuris buvo Micpoje, padarė belaisvius. Karaliaus dukteris ir visus Micpos žmones, kuriuos Naebuzaradanas, sargybos viršininkas, buvo pavedęs Gedolijui, Ahikamo sūnui, Izmaelis, Netanijo sūnus, suėmė ir vedėsi į amonitų kraštą.

11 Kai Johananas, Kareacho sūnus, ir visi karo vadai išgirdo apie tai, ką Izmaelis, Netanijo sūnus, padarė,

12 surinko visus savo vyrus ir išėjo kovoti prieš Izmaelį, Netanijo sūnų. Jie užtiko jį prie didelių vandenų Gibeone.

13 Kai su Izmaeliu esantys žmonės pamatė Johananą, Kareacho sūnų, ir visus karo vadus su juo, nudžiugo.

14 Visi žmonės, kuriuos Izmaelis išvedė kaip belaisvius iš Micpos, atsisuko ir nuėjo pas Johananą, Kareacho sūnų.

15 Bet Izmaelis, Netanijo sūnus, paspruko su aštuoniais vyrais ir pabėgo pas amonitus.

16 Tada Johananas, Kareacho sūnus, ir visi karo vadai, esantys su juo, ėmė tautos likutį, kurį Izmaelis, Netanijo sūnus, nužudęs Gedoliją, Ahikamo sūnų, išvedė iš Micpos, ir sugrąžino iš Gibeono vyrus, moteris, vaikus ir eunuchus.

17 Keliaudami jie apsistojo Kimhame, prie Betliejaus. Jie norėjo pabėgti į Egiptą,

18 nes bijojo chaldėjų, kadangi Izmaelis, Netanijo sūnus, nužudė Gedoliją, Ahikamo sūnų, kurį Babilono karalius buvo paskyręs krašto valdytoju.

← Anteriores   Próximo →

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Pasajes Core:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 107


Otras referencias de Swedenborg a este capítulo:


Referencias de las obras inéditas de Swedenborg:

Apocalypse Explained 374, 1029

Salte a los versículos bíblicos similares

2 Samuelis 2:13, 19:38

1 Karaliai 15:22

2 karaliai 25:22, 25

Darbas 2:4

Patarlės 13:8

Jeremijas 16:6, 40:7, 8, 14, 42:11, 43:5, 6, 7

Explicaciones de palabras y frases

izmaelis
'Ishmael' represents the first rationality pertaining to the Lord. 'Ishmael' signifies rationality separate from good. 'Ishmael' signifies the Lord's merely human rational. Ishmael, in Genesis...

sūnus
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

pakilo
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

dešimt
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

aštuoniasdešimt
Swedenborg tells us that 80, like 40, can represent a state of temptation, when we face and battle our desires for evil – and that...

sichemo
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

drabužiai
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kviečių
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

duobė
'A pit,' as in Genesis 41:14, signifies a state of temptation.

Izraelio
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vadai
On July 3, 1863, 12,500 Confederate troops attacked their Union foes during the Battle of Gettysburg, a turning point in the American Civil War. The...

išgirdo
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

moteris
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

bijojo
The fearful signify people who have no faith.

Recursos para padres y maestros

Los artículos listados aquí son proporcionados por cortesía de nuestros amigos de la Iglesia General de la Nueva Jerusalén. Puede buscar/examinar toda su biblioteca siguiendo este enlace.


 Jeremiah and the Babylonians
Worship Talk | Ages 7 - 14

Commentary

 

Captain      

Por New Christian Bible Study Staff

← Anteriores   Próximo →

Naval Captain on the poop deck taffrail by William Heysham Overend

On July 3, 1863, 12,500 Confederate troops attacked their Union foes during the Battle of Gettysburg, a turning point in the American Civil War. The men had to go almost a mile, much of it uphill, into the teeth of enemy fire. They failed, and half of them died, but their valiance earned earned the attack a name – “Pickett’s Charge” – which will be in the history books to perpetuity.

But why that name? The attack was led by Gen. George Pickett, but he was only one of 12,500 men, and actually commanded only one-third of the troops. The fact is, though, that it’s common for military forces to be identified by the names of their commanders; maps of Pickett’s Charge show the attack centered on “Harrow,” “Hall” and “Webb” as if those three Union leaders were the only ones firing down from the hilltop.

This is reflected in the meaning of “captain,” “commander” and “chief” in the Bible. The people or armies they lead represent large collections of spiritual desires and large collections of spiritual ideas; the leaders represent the desires or ideas that are first and foremost, the ones that summarize and bring together all the others.

Whether those spiritual things are more intellectual (doctrinal ideas and concepts) or more emotional (desires to be good and do what is good) depends on context, primarily the spiritual meaning of the groups they are leading. It can also be negative – falses ideas and desires for evil – when the people named are leaders of the enemies of Israel.

(Referencias: Apocalypse Revealed 337; Arcana Coelestia 3448, 4651, 8150, 8276, 8314; The Apocalypse Explained 408)


Traducir: