El Texto de la Biblia

 

Jeremiah 39

Lithuanian     

Estudia el significado interno

← Anteriores   Próximo →

1 Judo karaliaus Sedekijo devintųjų metų dešimtą mėnesį Babilono karalius Nebukadnecaras ir visa jo kariuomenė atėjo ir apgulė Jeruzalę.

2 Vienuoliktaisiais Zedekijo metais, ketvirto mėnesio devintą dieną miesto siena buvo pralaužta.

3 Visi Babilono karaliaus kunigaikščiai suėjo ir susėdo prie viduriniųjų vartų: Nergal Sareceras, Samgar Nebas, Sarsechimas, absaris, Nergal Sareceras, abmagas ir visi kiti Babilono karaliaus kunigaikščiai.

4 Judo karalius Zedekijas ir visi kariai, pamatę juos, bėgo pro karaliaus sodą tarp dviejų sienų, palikdami miestą nakties metu. Jie traukėsi lygumos keliu.

5 Chaldėjų kariuomenė sekė juos ir pasivijo Zedekiją Jericho lygumose. Jie suėmė jį ir atgabeno pas Babilono karalių Nebukadnecarą į iblą Hamato krašte. Karalius čia jį teisė.

6 Jis nužudė Zedekijo sūnus tėvo akivaizdoje, taip pat visus Judo kilminguosius.

7 Be to, išlupo Zedekijui akis, surakino grandinėmis ir išgabeno jį į Babiloną.

8 Chaldėjai sudegino karaliaus namus, žmonių namus ir nugriovė Jeruzalės sienas.

9 Nebuzaradanas, sargybos viršininkas, ištrėmė į Babiloną mieste likusius gyventojus, tuos, kurie perbėgo pas jį, ir amatininkus.

10 Bet Nebuzaradanas, sargybos viršininkas, paliko krašte kai kuriuos beturčius ir davė jiems vynuogynų ir žemės.

11 Nebukadnecaras, Babilono karalius, davė įsakymą sargybos viršininkui Nebuzaradanui apie Jeremiją:

12 “Paimk jį, prižiūrėk ir nedaryk jam nieko blogo, bet padaryk jam, kaip jis pats panorės”.

13 Nebuzaradanas, sargybos viršininkas, Nebušazbanas, absaris, Nergal Sareceras, abmagas ir visi kiti Babilono karaliaus kunigaikščiai

14 pasiuntė ir atgabeno Jeremiją iš sargybos kiemo. Jie patikėjo jį Gedolijui, sūnui Ahikamo, sūnaus Šafano, kad jį globotų. Taip Jeremijas liko gyventi savo tautoje.

15 Jeremijui dar esant sargybos kieme, Viešpats tarė:

16 “Eik ir kalbėk etiopui Ebed Melechui: ‘Aš išpildysiu savo žodžius šito miesto nelaimei, o ne gerovei, ir tu pats savo akimis matysi juos išsipildant.

17 Bet tą dieną Aš tave išgelbėsiu ir tu nebūsi atiduotas į rankas tų žmonių, kurių bijai.

18 Tu nekrisi nuo kardo ir tavo gyvybė atiteks tau kaip grobis, nes pasitikėjai manimi,­sako Viešpats’ ”.

← Anteriores   Próximo →

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Pasajes Core:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 105


Otras referencias de Swedenborg a este capítulo:

Arcana Coelestia 3448, 6442

The Lord 4, 39, 53

True Christian Religion 93, 158


Referencias de las obras inéditas de Swedenborg:

Apocalypse Explained 409, 919, 1029

Marriage 93

Otro comentario

  Cuentos:


  Estudios Bíblicos:


Salte a los versículos bíblicos similares

1 Kings 18:15, 16

2 Kings 6:16, 25:1, 8

1 Chronicles 5:20

2 Chronicles 32:5, 36:17

Job 5:20

Psalms 41:2, 91:7, 105:15

Isaiah 22:3, 26:3

Jeremiah 1:3, 5:10, 6:6, 15:11, 21:4, 9, 10, 26:22, 24, 32:4, 5, 34:1, 19, 20, 37:15, 21, 38:7, 18, 23, 28, 39:3, 13, 40:1, 3, 7, 44:30, 45:5, 52:1, 12

Lamentations 4:20

Ezekiel 12:12, 13, 24:1, 2, 33:21

Daniel 9:12

Amos 2:5

Zephaniah 1:8

Zechariah 6

Explicaciones de palabras y frases

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

kunigaikščiai
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

lygumos
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

Jericho
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

sūnus
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

akis
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

chaldėjai
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Jeremijas
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

Gyventi
'Inhabit' refers to good.

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

sako
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

De las Obras de Swedenborg

 

Doctrine of the Lord #53

Doctrine of the Lord (Rogers translation)      

Estudie este pasaje

Ir a la sección / 65  

← Anteriores   Próximo →

53. As regards the Word itself, the prophets do not say that they spoke it by virtue of the Holy Spirit, but that they spoke it from Jehovah, Jehovah of Hosts, and the Lord Jehovih. For we read, “the word came to me from Jehovah, ” “Jehovah spoke to me, ” and most often, “Jehovah said, ” or “the word of Jehovah.” And because the Lord is Jehovah, as we have shown above, therefore all of the Word was spoken by Him.

That no one may doubt this to be the case, I wish to cite only passages from Jeremiah which say “the word came to me from Jehovah, ” “Jehovah spoke to me, ” “Jehovah said, ” or “the word of Jehovah.” See, for example, the following in Jeremiah: 1:4, 7, 11-14, 19; 2:1-5, 9, 19, 22, 29, 31; 3:1, 6, 10, 12, 14, 16; 4:1, 3, 9, 17, 27; 5:11, 14, 18, 22, 29; 6:6, 9, 12, 15-16, 21-22; 7:1, 3, 11, 13, 19-21; 8:1, 3, 12-13; 9:3, 7, 9, 13, 15, 17, 22, 24-25; 10:1-2, 18; 11:1, 6, 9, 11, 17-18, 21-22; 12:14, 17; 13:1, 6, 9, 11-15, 25; 14:1, 10, 14-15; 15:1-3, 6, 11, 19-20; 16:1, 3, 5, 9, 14, 16; 17:5, 19-21, 24; 18:1, 5-6, 11, 13; 19:1, 3, 6, 12, 15; 20:4; 21:1, 4, 7-8, 11-12; 22:2, 5-6, 11, 16, 18, 24, 29-30; 23:2, 5, 7, 12, 15, 24, 29, 31, 38; 24:3, 5, 8; 25:1, 3, 7-9, 15, 27-29, 32; 26:1-2, 18; 27:1-2, 4, 8, 11, 16, 19, 21-22; 28:2, 12, 14, 16; 29:4, 8-9, 16, 19-21, 25, 30-32; 30:1-5, 8, 10-12, 17-18; 31:1-2, 7, 10, 15-17, 23, 27-28, 31-38; 32:1, 6, 14-15, 25-26, 28, 30, 36, 42; 33:1-2, 4, 10-13, 17, 19-20, 23, 25; 34:1-2, 4, 8, 12-13, 17, 22; 35:1, 13, 17-19; 36:1, 6, 27, 29-30; 37:6-7, 9; 38:2-3, 17; 39:15-18; 40:1; 42:7, 9, 15, 18-19; 43:8, 10; 44:1-2, 7, 11, 24-26, 30; 45:1-2, 5; 46:1, 23, 25, 28; 47:1; 48:1, 8, 12, 30, 35, 38, 40, 43-44, 47; 49:2, 5-7, 12-13, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 35, 37-39; 50:1, 4, 10, 18, 20-21, 30-31, 33, 35, 40; 51:25, 33, 36, 39, 52, 58.

These are the passages found just in Jeremiah. Similar declarations are found in all the rest of the Prophets, and they do not say that the Holy Spirit spoke, nor that Jehovah spoke to them through the Holy Spirit.

(Referencias: Jeremiah 9:7-8, 9:22-25, 11:17, 17:19-20, 17:21, 22:1-3, 23:1-2, 23:4-5, 23:5-7, 23:11, 23:16, 32:44, 34:12-14, 45:4-5, 47:1-2)

Ir a la sección / 65  

← Anteriores   Próximo →

   Estudie este pasaje
De las obras de Swedenborg

Referencias de entrada:

Apocalypse Revealed 36, 472, 490, 666

Divine Love and Wisdom 359


Published by the General Church of the New Jerusalem, 1100 Cathedral Road, Bryn Athyn, Pennsylvania 19009, U.S.A. A translation of Doctrina Novae Hierosolymae de Domino, by Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Translated from the Original Latin by N. Bruce Rogers. ISBN 9780945003687, Library of Congress Control Number: 2013954074.

El Texto de la Biblia

 

Jeremiah 9:7

English: King James Version         

Estudia el significado interno

← Anteriores    Capítulo Completo    Próximo →

7 Therefore thus saith the LORD of hosts, Behold, I will melt them, and try them; for how shall I do for the daughter of my people?

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Pasajes Core:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 75


Otras referencias de Swedenborg a este versículo:

The Lord 53

True Christian Religion 158


Referencias de las obras inéditas de Swedenborg:

Apocalypse Explained 433

Salte a los versículos bíblicos similares

2 Samuel 13:26

Psalms 55:22, 62:5, 120:4

Isaiah 59:3

Jeremiah 5:1

Hosea 4:1

Romans 3:13

Explicaciones de palabras y frases

saith
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

the Lord
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

lord
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Hosts
When the divine power of good or omnipotence is being discussed in the Word, then says 'Jehovah Zebaoth,' or 'Jehovah of hosts,' and also 'Lord,'...

Recursos para padres y maestros

Los artículos listados aquí son proporcionados por cortesía de nuestros amigos de la Iglesia General de la Nueva Jerusalén. Puede buscar/examinar toda su biblioteca siguiendo este enlace.


 Living a Significant Life
The Lord tells us what we must do if we wish to live a significant life.
Worship Talk | Ages over 15

 Will You Understand?
Article | Ages 15 - 17


Traducir: