The Bible

 

Genesis 33

Lithuanian     

Estudia el significado interno

← Anteriores   Próximo →

1 Jokūbas, pakėlęs akis, pamatė ateinantį Ezavą su keturiais šimtais vyrų. Jis paskirstė vaikus tarp Lėjos, achelės ir abiejų tarnaičių:

2 sustatė tarnaites ir jų vaikus pirmoje eilėje, Lėją ir jos vaikus už jų, o achelę ir Juozapą paskutinėje eilėje.

3 Jis pats nuėjo pirma jų ir septynis kartus nusilenkė iki žemės, kol susitiko su broliu.

4 Ezavas bėgo prie jo, apkabino jį ir bučiavo, puolęs jam ant kaklo, ir jie abu verkė.

5 Pamatęs žmonas ir vaikus, jis klausė: “Kas šitie?” Tas atsakė: “Vaikai, kuriais Dievas apdovanojo tavo tarną”.

6 Tada priartėjusios tarnaitės su savo vaikais nusilenkė.

7 Paskui priartėjo Lėja ir jos vaikai ir nusilenkė. Pagaliau priartėjo Juozapas ir achelė ir taip pat nusilenkė.

8 Ezavas toliau klausė: “Kam tie būriai, kuriuos sutikau?” Jis atsakė: “Kad rasčiau malonę savo valdovo akyse!”

9 Ezavas atsakė: “Mano broli, aš turiu užtektinai, pasilaikyk, ką turi!”

10 Jokūbas tarė: “O ne! Jei radau malonę tavo akyse, tai priimk iš manęs šią dovaną. Aš matau tavo veidą, tarsi matyčiau Dievo veidą, ir tu esi man malonus.

11 Prašau, priimk palaiminimą, kurį tau atnešiau. Nes Dievas buvo man maloningas, ir aš visko turiu”. Jokūbui prašant, brolis priėmė dovaną.

12 Tada Ezavas tarė: “Dabar keliaukime­aš eisiu tavo priešakyje!”

13 Bet Jokūbas atsakė: “Mano valdovas žino, kad vaikai gležni ir kad dalis avių bei galvijų yra jaunikliai; jei juos per greitai varysime nors vieną dieną, jie išgaiš.

14 Mano valdove, eik pirma savo tarno, o aš pamažu toliau judėsiu, kaip įstengia eiti gyvuliai ir vaikai, kol nueisiu pas savo valdovą į Seyrą”.

15 Tada Ezavas sakė: “Leisk man palikti su tavimi dalį savo žmonių!” Bet tas atsakė: “Kam to reikia? Kad tik surasčiau malonę savo valdovo akyse!”

16 Ezavasdieną sugrįžo į Seyrą,

17 o Jokūbas judėjo toliau į Sukotą. Ten jis pasistatė namus, o gyvuliams­ pastoges. Todėl pavadino tą vietą Sukotu.

18 Jokūbas, keliaudamas iš Mesopotamijos, laimingai atvyko į Sichemą, kuris yra Kanaano krašte, ir apsistojo šalia miesto.

19 Sklypą, kuriame pasistatė palapinę, jis nusipirko iš Sichemo tėvo Hamoro sūnų už šimtą monetų.

20 Jis ten pastatė aukurą ir jį pavadino: “Izraelio Dievo galybė”.

← Anteriores   Próximo →

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Pasajes Core:

Arcana Coelestia 4336, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, ...


Otras referencias de Swedenborg a este capítulo:

Arcana Coelestia 1441, 2157, 2868, 2943, 3616, 4337, 4345, ...

Otro comentario

  Cuentos:Salte a los versículos bíblicos similares

Genesis 12:6, 7, 8, 18:2, 23:13, 15, 32:4, 6, 7, 14, 21, 45:14, 46:29, 48:9

Joshua 24:32

Teisėjai 8:5, 9:28

1 Samuelis 20:41, 25:27

1 Karaliai 7:46

2 karaliai 5:23

1 kronikos 29:10

Patarlės 12:10

Jonas 4:5

Explicaciones de palabras y frases

Jokūbas
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

akis
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

septynis kartus
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

nusilenkė
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

žemės
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

Ezavas
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

dievas
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

tarnaitės
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

Juozapas
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

žino
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

sichemo
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

Recursos para padres y maestros

Los artículos listados aquí son proporcionados por cortesía de nuestros amigos de la Iglesia General de la Nueva Jerusalén. Puede buscar/examinar toda su biblioteca siguiendo este enlace.


 Jacob and Esau
Article | Ages 15 - 17

 Jacob Returns Home - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a paper plate mobile of the Lord's face smiling at us, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob Returns Home - Level B
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a diorama of their reunion, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Returns Home - Level C
Complete lesson with activity choices: read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, map activity on Canaan's compass, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob Returns Home - Level D
Complete lesson with activity choices: create ink blot pictures as the start of a discussion about seeing the face of God in other people, read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Happy Meeting of Jacob and Esau
Coloring Page | Ages 7 - 14

From Swedenborg's Works

 

Arcana Coelestia #4366

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Estudie este pasaje

Ir a la sección / 10837  

← Anteriores   Próximo →

4366. 'And Esau said, I have much, my brother; let what is yours be yours' means a tacit acceptance, in order that in this way He might instill the affection for good that develops out of truth. This becomes clear from this refusal to accept what was offered, in that it really implies a willingness to take it; for Esau went on to accept it. One sometimes refuses an offer when in fact accepting it, to the end that affection may be instilled. That affection is also increased by such a refusal and so advances from the thought of what is good to the desire for it. Man is led by the Lord in the spiritual life by means of things that are virtually the same as those by which one leads others in everyday life. In everyday life it is quite normal to refuse an offer so that the one who makes it may do so with affection, thus not simply because he has thought of making it but also because he desires to do so. Should the offer not be accepted the ultimate intention would perish, and therefore that intention incites the one making the offer to think more intently about it and so to make it his heart's desire.

(Referencias: Genesis 33:9)


[2] The reason why this procedure is not apparent in the spiritual life as it is in everyday life is that the people with whom good is being joined to truths, that is, who are being regenerated, are few; and what is more, the few who are being regenerated neither reflect on nor are able to reflect on such matters as they do not know what spiritual good is because they do not know what charity is and what the neighbour is in the genuine sense. And because they do not know these things they cannot have any interior conception about truth which is the truth of faith. In addition to this they set the spiritual life and everyday life so far apart from each other that they do not dare to infer from everyday life any notion about the spiritual life. They are totally unaware of the fact that these correspond to each other and that the spiritual life is represented within everyday life; indeed some do not even allow any comparison to be made. But the fact of the matter is that no notion of the spiritual life can be had except from the things which belong to everyday life. Once everyday life is taken away therefore spiritual life falls to nothing, until at length belief in the existence of it remains no longer. This is made perfectly clear by the fact that people no longer have any belief in the idea that spirits and angels mix with one another as men mix, or that they converse with one another, reason with one another just as men reason, hough in a far more perfect way, about what is honourable and decent, about what is just and fair, and about what is good and true. Even less belief exists in the idea that spirits and angels can see, hear, and find out about one another, combine into communities and live together, besides many other things.

(Referencias: Genesis 33:9)

Ir a la sección / 10837  

← Anteriores   Próximo →

   Estudie este pasaje
De las obras de Swedenborg

Referencias de entrada:

Arcana Coelestia 4368, 4373

Divine Love and Wisdom 377

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Traducir: