El Texto de la Biblia

 

Ezékiel 48

Hungarian: Karoli         

Estudia el significado interno

← Anteriores  

1 Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezetõ út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti [és] nyugoti oldal: Dán, egy [rész;]

2 És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy [rész;]

3 És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy [rész;]

4 És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy [rész;]

5 És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy [rész;]

6 És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy [rész;]

7 És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy [rész;]

8 És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet [az Úrnak] szenteltek: huszonötezer [sing] széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen;

9 A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer [sing] hosszú és tízezer [sing] széles legyen;

10 És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer [sing] és nyugotra tízezer [sing] szélesség és keletre tízezer [sing] szélesség és délre huszonötezer [sing] hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen:

11 A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták.

12 Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán.

13 A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer [sing] hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer.

14 És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se [másra] át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.

15 És az ötezer [sing,] mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében.

16 És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz [sing] és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz.

17 És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven [sing] és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven.

18 A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetõinek eledele.

19 És a ki szántóvetõ a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségébõl.

20 Az egész huszonötezer [sing] szent áldozatot huszonötezer [sing] négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt.

21 A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer [sing] szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer [sing]gel [egészen] a nyugoti határig lészen, a [kiosztott] részek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette.

22 És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen.

23 És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy [rész].

24 És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Simeon, egy [rész].

25 És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy [rész].

26 És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy [rész].

27 És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy [rész].

28 És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig.

29 Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten.

30 És ezek a város külsõ részei: Az északi oldalon négyezerötszáz [sing] mérték.

31 És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy.

32 És a keleti oldalon négyezerötszáz [sing] és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.

33 És a déli oldalon is négyezerötszáz [sing] mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy.

34 A nyugoti oldalon négyezerötszáz [sing] három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy:

35 Köröskörül tizennyolcezer [sing;] és a város neve ama naptól fogva: Ott [lakik] az Úr!

← Anteriores  

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Pasajes Core:

Arcana Coelestia 402, 6283, 9338, 9487, 9659, 10253

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 36, 191, 349, 945

Conjugial Love 26

The Lord 52

Heaven and Hell 171, 197

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 171


Otras referencias de Swedenborg a este capítulo:

Arcana Coelestia 1678, 1715, 2788, 2851, 3708, 3858, 3862, ...

Apocalypse Revealed 342, 904

Divine Providence 134

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 157


Referencias de las obras inéditas de Swedenborg:

Apocalypse Explained 39, 208, 223, 417, 422, 433, 435, ...

Scriptural Confirmations 4, 53

Otro comentario

  Cuentos:


Salte a los versículos bíblicos similares

1 Mózes 35:22, 23

2 Mózes 23:19

3 Mózes 25:34

4 Mózes 23:21

Józsué 13:23, 24, 31, 15:12, 16:8, 9, 17:5, 6, 18:10, 11, 19:1, 10, 17, 31, 39, 48

1 Krónika 23:25

Zsoltárok 46:6, 87:3

Ézsaiás 12:6

Ezékiel 35:10, 37:26, 28, 44:15, 45:1, 47:13, 15, 19, 21, 22, 48:30, 31

Zakariás 8:3

Jelenések 21:3, 12, 13, 16, 17, 22:3

Explicaciones de palabras y frases

út
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

észak felé
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Nafthali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

Manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Hosszú
'Long' and thence to prolong, refer to good.

szent
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

papok
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

dél felé
'South' denotes truth in light.

ház
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Benjámin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

között
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

határ
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

patak
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kapu
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

József
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

De las Obras de Swedenborg

 

Arcana Coelestia #3862

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Estudie este pasaje

Ir a la sección / 10837  

← Anteriores   Próximo →

3862. In 3858 above it was shown that 'the twelve tribes' meant all things forming part of truth and good, or of faith and love. In this present paragraph, now that the sons of Jacob individually after whom the tribes were named are the subject, a second arcanum is to be brought to light, namely the meaning which each son carries. In heaven all celestial and spiritual warmth, or love and charity, is in its external form felt as the glow from the sun, and in heaven all celestial and spiritual light, or faith, is in its external form seen as the light from the sun. Also that celestial and spiritual warmth holds wisdom within itself, and the light from that source holds intelligence, and they do so because they flow from the Lord, who is the Sun of heaven, see 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2441, 2495, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3338, 3339, 3341, 3413, 3485, 3636, 3643.

These paragraphs show that all good is a product of the warmth which flows from the Lord as the Sun, and that all truth is a product of the light from that source. They also show that all affections which go with love or good are variations of that celestial and spiritual warmth flowing from the Lord, and that this is the origin of changes of state. They show too that all thoughts which go with truth or faith are variations of that celestial and spiritual light which flows from the Lord, and that this is the origin of intelligence. All angels in heaven are bathed in that warmth and light. Their affections and thoughts have no other source, nor are they anything else. This is evident from the different forms of communication employed by the angels, in that because those forms of communication have their origin in heavenly warmth and light, they consist of variations and modifications of heavenly light containing heavenly warmth, and are therefore indescribable and so varying and complete as to be quite beyond one's comprehension, 3342, 3344, 3345.

(Referencias: Arcana Coelestia 3222-3223, 3338-3339, 3344-3345)


[2] So that these things might be manifested in a representative way in the world names were given to each of the sons of Jacob which meant the universal divisions of good and truth, or of love and faith, and so the universal manifestations of variation in celestial and spiritual warmth and of variation in light from that source. What determines the intensity of the flame and the brightness from it is the actual order of those universal manifestations. When love comes first in such order, everything which follows within genuine order from that love is flaming, but when faith comes first everything which follows within genuine order is full of light, yet with all the differences that the things which follow entail. If however they do not follow according to genuine order everything is obscure, and in ever differing ways. But this order and resulting differences will in the Lord's Divine mercy be discussed later on. This then is how the Lord gave answers by means of the Urim and Thummim and how according to the state of the actual thing in question they received answers by means of lights and their flashes from the precious and transparent stones on which the names of the twelve tribes had been inscribed. For as has been stated, inscribed on the names were the universal divisions of love and faith which exist in the Lord's kingdom and so the universal manifestations of flame and light by which those divisions of love and faith are represented in heaven.

[3] First therefore let evidence from the Word be presented to confirm that the order of the names in which the tribes are mentioned varies in the Word, and that each variation of their order is determined by the particular state of the subject under discussion there. And from such evidence one may see that the answers from the Lord given by means of the Urim and Thummim were radiations of light determined by the particular states of the thing - such variations being due to the order of all that was involved. For the entire light of heaven is made to vary by the different states which that thing passes through, and those states are made to vary by the order in which good and truth come. But which aspect of truth or good is meant by each name will be evident from the explanation that is being given. That is to say, Reuben means faith from the Lord; Simeon faith possessed by the will which is received from the Lord; Levi spiritual love, which is charity; Judah the Divinity of love, and the Lord's heavenly kingdom. What the other eight mean will be stated in the next chapter. Described here is the order in which they were born, which was as follows: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin - see verses 32-35 of the present chapter, and then Genesis 30:6, 8, 11, 13, 18, 20, 24; 35:18. This order is determined by the state of the subject that is being dealt with at this point, which is that of the regeneration of man, for this starts with the truth of faith, meant by 'Reuben', progresses from this towards the willing of truth, meant by 'Simeon', and from this to charity, meant by 'Levi', and so on to the Lord, who is meant in the highest sense by 'Judah'. The progression of spiritual conception and birth, or regeneration, from what is external to what is internal has been stated immediately above in 3860; that is, the progression is from the truth of faith to the good of love.

[4] Before Jacob came to Isaac his father in Mamre, or Kiriath Arba, his sons are mentioned in Genesis 35:23-26 in the following order: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. In this case those by Leah and Rachel come first, and those by the servant-girls last, this being determined by the state of the subject dealt with at that point. They are listed in yet another order when they travelled and came into Egypt, in Genesis 46:9-19; in another when before his death they were blessed by Jacob, who by then was Israel, in Genesis 49:3-27; and in another again when blessed by Moses, in Deuteronomy 33:6-24. And when they encamped around the Tent of Meeting they did so in the following order: To the east Judah, Issachar, Zebulun; to the south Reuben, Simeon, Gad; to the west Ephraim, Manasseh, Benjamin; to the north Dan, Asher, Naphtali, Numbers 2:1-end. In what order they stood on Mount Gerizim to bless the people, or on Mount Ebal to curse them, see Deuteronomy 27:12-13. When the princes chosen from each tribe were sent to spy out the land they are listed in Numbers 13:4-16 in the following order: Reuben, Simeon, Judah, Issachar, Ephraim, Benjamin, Zebulun, Joseph or Manasseh, Dan, Asher, Naphtali, Gad. But there is a different order to the princes who were to divide the land for inheritance, Numbers 34:19-29. In what order the lot fell when it was cast, at the time that the land was divided for inheritance, see Chapters 13 - 19 of Joshua.

(Referencias: Exodus 28:21; Joshua 14:1, 15:1, 16:1, 17:1, 18:1; Numbers 2)


[5] When the boundaries of the new or holy land which the tribes were to inherit are referred to in Ezekiel the tribes are mentioned in the following order: Dan, Asher, Naphtali, Manasseh, Ephraim, Reuben, Judah, Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulun, Gad. All are described from the corner pointing east to the corner pointing to the sea or west, except Gad which was situated at the south corner pointing towards the south, Ezekiel 48:1-7, 23-26. And where the gates of the new or holy city are referred to they are mentioned in the following order: Facing north the three gates of Reuben, Judah, and Levi; facing east the three gates of Joseph, Benjamin, and Dan; facing south the three gates of Simeon, Issachar, and Zebulun; facing west the three gates of Gad, Asher, and Naphtali, Ezekiel 48:31-34. For the order of those sealed, twelve thousand from each tribe, see Revelation 7:5-8. In all these places the listing of the tribes depends completely on the state of the subject dealt with, to which the order corresponds. That particular state is evident from what comes before and after.

(Referencias: Ezekiel 48:2-8)


[6] The order of the precious stones in the Urim and Thummim is mentioned and described in the Word, but which tribes individual stones corresponded to is not mentioned. For those stones represented all things belonging to the light shed by heavenly flame, that is, all aspects of truth originating in good, or of faith originating in charity. And because they represented these things heavenly light itself shone through them in a miraculous way in accordance with the state of the subject concerning which a question was asked and an answer was given. Flashing and bright light stood for a positive answer concerning good and truth, which light was accompanied by variations of the stones' colours according with the differences of the state of good and truth, as in heaven where all celestial and spiritual things are expressed by means of lights and their differences, and in a way beyond description and completely incomprehensible to man. For as has been shown frequently, heavenly light includes life from the Lord, and so includes wisdom and intelligence. Consequently the differences in light include everything that constitutes the life, that is, everything that constitutes wisdom and intelligence, while the differences in flaming, flashing, and shining include everything that constitutes the life of good and the life of truth received from good, that is, of love to the Lord and of faith derived from that love. Such then were the Urim and Thummim which were on the breastplate of the ephod and were over Aaron's heart. The nature of them is also evident from the fact that the terms Urim and Thummim mean lights and perfections, and that the breastplate in which they were set is called the breastplate of judgement, because judgement consists in intelligence and wisdom, 2235. The reason it was worn over Aaron's heart was that 'the heart' means Divine love, see 3635 and the section at the end of the present chapter. For this reason also those precious stones were placed in settings of gold, for 'gold' in the internal sense means good which is an attribute of love, 113, 1551, 1552, and 'precious stone' truth which shines through from good, 114.

(Referencias: Arcana Coelestia 1551-1552)


[7] The Urim and Thummim are spoken of in Moses as follows,

You shall make the breastplate of judgement, the work of designing, like the work of the ephod you shall make it; out of gold, violet, and purple, and twice-dyed scarlet, and of fine-twined linen you shall make it. It shall be square when doubled. And you shall set within it stone-settings, four rows of stones shall there be. There shall be sockets of gold in their settings. And the stones shall be according to the names of the sons of Israel, twelve according to their names. The engravings of a signet, each one according to its name, there shall be for the twelve tribes. Exodus 28:15-21; 39:8-14.

Which stones had to be set in each row is also specified in those chapters. And further,

The breastplate shall not come away from the ephod. And Aaron shall bear the names of the sons of Israel on the breastplate of judgement over his heart when he goes into the holy place, for a remembrance before Jehovah continually. And you shall put into the breastplate of judgement the Urim and Thummim, and they shall be over Aaron's heart when he goes in before Jehovah. And Aaron shall bear the judgement of the sons of Israel over his heart before Jehovah continually. Exodus 28:28-30; Leviticus 8:7-8.

The fact that Jehovah or the Lord was inquired of and gave answers by means of the Urim is seen in Moses,

Jehovah said to Moses, Take Joshua the son of Nun. You shall place some of your glory on him, so that all the congregation of the children of Israel may be obedient. He shall stand before Eleazar the priest, and he shall inquire for him in the judgement of the Urim before Jehovah. Numbers 27:18, 20-21.

And in Samuel,

Saul inquired of Jehovah, but Jehovah did not answer him by dreams, or by the Urim, or by prophets. 1 Samuel 28:6.

(Referencias: Exodus 28:15-17, 28:20; Genesis 29:32)

Ir a la sección / 10837  

← Anteriores   Próximo →

   Estudie este pasaje
De las obras de Swedenborg

Referencias de entrada:

Arcana Coelestia 3928, 3969, 3993, 4060, 4236, 4603, 4922, 5044, 5313, 5319, 5403, 5440, 5514, 5704, 6335, 6337, 6640, 7231, 7973, 8753, 9338, 9405, 9407, 9429, 9548, 9571, 9642, 9684, 9863, 9905

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 1, 49, 121, 248


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 330, 364, 431, 433, 434

Otro Nuevo Comentario Cristiano

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

El Texto de la Biblia

 

Józsué 19:31

Hungarian: Karoli         

Estudia el significado interno

← Anteriores    Capítulo Completo    Próximo →

31 Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az õ családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

   Estudia el significado interno
Salte a los versículos bíblicos similares

Ezékiel 48:2

Explicaciones de palabras y frases

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Városok
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.


Traducir: