El Texto de la Biblia

 

Ezékiel 48

Hungarian: Karoli         

Estudia el significado interno

← Anteriores  

1 Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezetõ út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti [és] nyugoti oldal: Dán, egy [rész;]

2 És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy [rész;]

3 És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy [rész;]

4 És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy [rész;]

5 És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy [rész;]

6 És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy [rész;]

7 És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy [rész;]

8 És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet [az Úrnak] szenteltek: huszonötezer [sing] széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen;

9 A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer [sing] hosszú és tízezer [sing] széles legyen;

10 És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer [sing] és nyugotra tízezer [sing] szélesség és keletre tízezer [sing] szélesség és délre huszonötezer [sing] hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen:

11 A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták.

12 Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán.

13 A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer [sing] hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer.

14 És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se [másra] át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.

15 És az ötezer [sing,] mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében.

16 És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz [sing] és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz.

17 És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven [sing] és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven.

18 A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetõinek eledele.

19 És a ki szántóvetõ a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségébõl.

20 Az egész huszonötezer [sing] szent áldozatot huszonötezer [sing] négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt.

21 A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer [sing] szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer [sing]gel [egészen] a nyugoti határig lészen, a [kiosztott] részek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette.

22 És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen.

23 És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy [rész].

24 És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Simeon, egy [rész].

25 És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy [rész].

26 És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy [rész].

27 És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy [rész].

28 És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig.

29 Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten.

30 És ezek a város külsõ részei: Az északi oldalon négyezerötszáz [sing] mérték.

31 És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy.

32 És a keleti oldalon négyezerötszáz [sing] és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.

33 És a déli oldalon is négyezerötszáz [sing] mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy.

34 A nyugoti oldalon négyezerötszáz [sing] három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy:

35 Köröskörül tizennyolcezer [sing;] és a város neve ama naptól fogva: Ott [lakik] az Úr!

← Anteriores  

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Pasajes Core:

Arcana Coelestia 402, 6283, 9338, 9487, 9659, 10253

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 36, 191, 349, 945

Conjugial Love 26

The Lord 52

Heaven and Hell 171, 197

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 171


Otras referencias de Swedenborg a este capítulo:

Arcana Coelestia 1678, 1715, 2788, 2851, 3708, 3858, 3862, ...

Apocalypse Revealed 342, 904

Divine Providence 134

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 208, 223, 417, 422, 433, 435, ...

Scriptural Confirmations 4, 53

Otro comentario

  Cuentos:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 35:22, 23

2 Mózes 23:19

3 Mózes 25:34

4 Mózes 23:21

Józsué 13:23, 24, 31, 15:12, 16:8, 9, 17:5, 6, 18:10, 11, 19:1, 10, 17, 31, 39, 48

1 Krónika 23:25

Zsoltárok 46:6, 87:3

Ézsaiás 12:6

Ezékiel 35:10, 37:26, 28, 44:15, 45:1, 47:13, 15, 19, 21, 22, 48:30, 31

Zakariás 8:3

Jelenések 21:3, 12, 13, 16, 17, 22:3

Word/Phrase Explanations

út
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

észak felé
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Nafthali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

Manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Hosszú
'Long' and thence to prolong, refer to good.

szent
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

papok
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

dél felé
'South' denotes truth in light.

ház
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Benjámin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

között
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

határ
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

patak
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kapu
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

József
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

El Texto de la Biblia

 

Jelenések 21:16

Hungarian: Karoli         

Estudia el significado interno

← Anteriores    Capítulo Completo    Próximo →

16 És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszõvel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlõ.

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Pasajes Core:

Apocalypse Revealed 905, 906, 907, 908


Otras referencias de Swedenborg a este versículo:

Arcana Coelestia 402, 648, 1613, 3272, 3858, 4482, 6419, ...

Apocalypse Revealed 348, 861, 876

Sacred Scripture 10

Heaven and Hell 197, 307

True Christian Religion 197, 769

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 1, 6


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 257, 430, 627

Otro comentario

  Cuentos:Hop to Similar Bible Verses

Ezékiel 41:4, 48:16

Word/Phrase Explanations

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 All Things New
Worship Talk | Ages over 18

 A “Most Precious” Revelation
Worship Talk | Ages over 18

 A New Heaven and a New Earth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Angel Shows John the Holy Jerusalem
Color picture of Revelation 21:2
Picture | Ages up to 14

 Cut-Out Model of Holy City
This is a lovely model of the city designed by Leon Rhodes which could be suspended in the air. 
Project | Ages 7 - 17

 He Showed Me That Great City
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Holy City Candle Holder
Color a picture of the holy city to place in front of a candle or in a window. 
Project | Ages 7 - 14

 How Big Is the Holy City?
Looking at the mathematical dimensions of the Holy City, New Jerusalem makes it clear that the dimensions are spiritual rather than natural.
Activity | Ages 7 - 17

 I Saw a New Heaven (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 John Seeing the Holy City Diorama
Use pipe cleaners and a shoebox to make this diorama of John seeing the Holy City.
Project | Ages 7 - 14

 John Sees the Holy City
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 John’s Vision on the Isle of Patmos
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Leaves for Healing of the Nations
Activity | Ages over 15

 Make a Golden Word Cover or Mat
Make a golden covering or mat for the Lord's Word. Let it remind you of how much the Lord loves you and wants to help you see and understand the truths of the Word in all their beauty.
Project | Ages 4 - 14

 Make Your Own Picture of a Beautiful Bride
When seen as a bride, the Holy City symbolizes our loving response to the Lord and the truths which He gives us. This project invites you to picture a beautiful bride!
Project | Ages 7 - 10

 Making All Things New
As we develop a clearer understanding of the Lord's Word, we will be able to make better use of His wondrous truths to renew our lives. Is there a teaching about the Lord, eternal life, marriage, the spiritual meaning of the Word, or true love of the neighbor that could help you reinvigorate some aspect of your life?
Activity | Ages over 15

 Memory Verse: The Holy City
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Tree of Life and the Crystal River
Activity | Ages 4 - 14

 New Church Day
Worship Talk | Ages 7 - 14

 New Church Day: A New Revelation
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 New Church Day: Something New
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 New Jerusalem and Its Precious Stones
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Open the Pearl Gate and See an Angel
This project illustrates the concept that each gate of the city is made of a single pearl and guarded by an angel. 
Project | Ages 4 - 10

 Overview of Five Parables of Heaven Levels A, B, C Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program Five Parables of Heaven featuring the parables of the Sower, Pearl of Great Price, Wise and Foolish Virgins, Workers in the Vineyard and The Great Supper. For ages 3-14, Levels A, B and C.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prepared as a Bride
If the marriage of the Lamb is to come, we much know the Lord as one God.
Worship Talk | Ages over 15

 Quotes: The Holy City
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Tree of Life and the Crystal River
Teaching Support | Ages over 15

 Representation: City Prepared as a Bride
Use a doll and beautiful white fabrics to set up a representation of the holy city as a bride.
Project | Ages 4 - 10

 Revealed Out of Heaven
Lesson and activities looking at the history of revelation, and the new teachings from the Lord in Heavenly Doctrine.
Religion Lesson | Ages over 15

 Teaching the Way to Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Beauty of the New Church
Worship Talk | Ages over 18

 The Coming of the New Church
Prophecies helped prepare people for the Lord’s birth on earth, and prophecies would also help prepare the way for His second coming. The Lord called His disciple, John, to serve as a revelator, opening his spiritual eyes and telling him: “Write the things which you have seen...and the things which will take place after this” (Revelation 1:17-19). Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 6, for ages 11-12.
Religion Lesson | Ages 11 - 12

 The Gates of the City
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Golden Street
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Great City the Holy Jerusalem
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Holy City
Color picture of the Holy City, New Jerusalem descending out of heaven from God.
Picture | Ages up to 14

 The Holy City
The Holy City in Revelation is a picture of what our lives can be like when we live in the radiant light of the three-fold Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Holy City 1
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Holy City 2
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Holy City (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Holy City (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Holy City (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Holy City Crossword Puzzle
This crossword puzzle about the Holy City gives clues and helpful Bible references to find the answers.
Activity | Ages 7 - 14

 The Holy City Descending
What John saw on the isle of Patmos was a vision foretelling the establishment of a new church.
Worship Talk | Ages over 15

 The Holy City New Jerusalem
Worship Talk | Ages over 18

 The Holy City New Jerusalem
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Holy City, New Jerusalem
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Holy City Prepared As a Bride
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Judgment and the Holy City
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Judgment and the Holy City
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Judgment and the Holy City (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Judgment and the Holy City (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Judgment and the Holy City (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Lord Jesus Christ Reigns
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The New Jerusalem Descends
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Tree of Life (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tree of Life (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tree of Life (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Twelve Gates, Twelve Truths
List 12 pearls of truth that could interest someone into the New Church.
Activity | Ages 15 - 17

 Walled Model of the Holy City
This project was designed by Kent Cooper and includes the surrounding wall with its 12 pearl gates and the golden city inside. 
Project | Ages 7 - 14

 Why a “New Church”?
Article | Ages 15 - 17


Traducir: