სიკეთის და სიმართლის ქორწინება


Esta es la traducción de: The Marriage of Good and Truth by Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

Traducido al ქართული ენა by The NCBSP AI team


Descripción:

სიკეთის და სიმართლის ქორწინება შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც კავშირი სიკეთის სურვილსა და ჩვენს გაგებას შორის, თუ როგორ უნდა იყოს კარგი. ამ კავშირის ძიება ადამიანის რეგენერაციის საფუძველია.

Creado o traducido por: The NCBSP AI team

Fecha de creación: 2021

Reconocimiento: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Derechos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licencia: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver términos


Cita sugerida:

სიკეთის და სიმართლის ქორწინება. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back