Manželství dobra a pravdy

        | Por Rev. Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff (Traducido por computadora al español čeština)
Ver el video en una nueva ventana para continuar navegando mientras mire
This video is a product of the Swedenborg Foundation. Follow these links for further information and other videos: www.youtube.com/user/offTheLeftEye and www.swedenborg.com

Manželství dobra a pravdy lze považovat za spojení mezi naší touhou po dobrém a pochopením toho, jak být dobrým. Tento vztah není statický, ale dynamický; dobro nás vede k hledání pravdy a pravdy stojí nezávisle na našich změnách stavu, takže se můžeme proti nim měřit a rozhodnout se, že je použijeme ve svém vlastním životě jako dobro. Tento proces je základem lidské regenerace.

Od dětství se všichni zabýváme bojem mezi naším srdcem a myslí, mezi relativně sobeckými věcmi, které chceme, a více vznešenými věcmi, o kterých víme, že jsou správné. Čím více děláme to, co víme, má pravdu, tím více bude Pán pomalu schopen začít měnit naše srdce a odstraňovat sobectví kousek po kousku, aby mohla projít skutečná láska. Je to celoživotní proces, ale nakonec můžeme dosáhnout stavu, kdy opravdu milujeme dělat to, co je správné, a naše srdce a mysl mohou být „ženatí“, aby mohli pracovat jako sjednocený celek.

Všechno ve stvoření je formou tohoto manželství. V lidské společnosti to lze nalézt mnoha způsoby. Může existovat uvnitř každé osoby samostatně. Může existovat mezi manželem a manželkou, protože ženy mají dary pro přijímání touhy po dobru a muži mají dary pro přijímání pochopení pravdy. Může to být vytvořeno skupinou lidí jako kostel. A existuje mezi Pánem jako ženichem a církví jako nevěstou.

Když Bible mluví o manželství, manželství a svatbě, mluví také o hlubší úrovni o duchovním manželství dobra a pravdy.

(Referencias: Manželská láska 44 [6])