Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Esta es la traducción de: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions by Jared Buss

Traducido por computadora al Tagalog

Descripción:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Fecha de creación: 2023

Reconocimiento: New Christian Bible Study machine translation team.

Derechos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licencia: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver términos

Acerca: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Cita sugerida:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Volver