Leer Over De Heer #2

Por Emanuel Swedenborg

Estudiar este pasaje

  
/ 65  
  

2. Dat het Woord wat hier in het bijzonder wordt verstaan, hetzelfde is, als dat wat werd geopenbaard door Mozes en de Profeten, en door de evangelisten, kan duidelijk hieruit vaststaan, dat dit het Goddelijk Ware Zelf is, waar vanuit de engelen alle wijsheid hebben en de mensen geestelijk inzicht. Dit zelfde Woord, dat bij de mensen in de wereld is, is ook bij de engelen in de hemelen, maar in de wereld van de mensen is dit natuurlijk, in de hemelen echter is het geestelijk: en omdat dit is het Goddelijk Ware, is het ook het Goddelijk Voortgaande, en dit is niet slechts uit de Heer, maar is ook de Heer Zelf. Omdat dit de Heer Zelf is, zijn daarom alle en de afzonderlijke dingen van het Woord over Hem alleen geschreven; van Jesaja af tot aan Maleachi toe, bestaat er niet iets wat niet over de Heer, of in tegengestelde zin tegen de Heer handelt. Dat dit zo is, heeft tot nu toe niemand nog gezien, niettemin kan iedereen dit zien, als hij dit slechts weet, en wanneer hij leest, dit denkt en bovendien weet, dat in het Woord niet slechts een natuurlijke zin is, maar ook een geestelijke zin, en dat in deze zin met de namen van personen en van plaatsen iets van de Heer wordt aangeduid, en vandaar iets van de hemel en van de Kerk uit Hem, of iets tegengestelds. Aangezien alle en de afzonderlijke dingen van het Woord over de Heer gaan, en het Woord de Heer is, omdat dit het Goddelijk Ware is, dan is het duidelijk, waarom er wordt gezegd: 'En het Woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien'. Verder ook, waarom er gezegd wordt: 'Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij zonen van het Licht mag zijn: Ik, het Licht, in de wereld ben Ik gekomen, wie gelooft in Mij, blijft niet in de duisternis', het Licht is het Goddelijk Ware, dus het Woord. Daarom wordt ieder, ook heden, die de Heer alleen nadert, als hij het Woord leest en bidt tot Hem, hierin verlicht.

  
/ 65  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.