Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Esta es la traducción de: Glorifying and Praising God by New Christian Bible Study Staff

Traducido por computadora al isiZulu

Descripción:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Fecha de creación: 2023

Reconocimiento: New Christian Bible Study machine translation team.

Derechos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licencia: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver términos

Acerca: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Cita sugerida:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Volver