|

7 ‹‹Babilde oturan Siyon halkı, haydi kaçıp kurtul!››