Psaltaren 19:12

Estudio

     

12 Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön.