Hesekiel 43:1

Estudio

       

1 Och han lät mig gå åstad till porten, den port som vette åt öster.