5 Mosebok 20:8

Estudio

                 |

8 Vidare skola tillsyningsmännen tala till folket och säga: »Om någon finnes här, som fruktar och har ett försagt hjärta, så må han vända tillbaka hem, för att icke också hans bröders hjärtan må bliva uppfyllda av räddhåga, såsom hans eget hjärta är.»


La Explicación  

Por Alexander Payne (Traducido por computadora al español Español)

Versículo 8. Y esto también será impreso en las facultades de la mente por los poderes designados por la nueva voluntad regenerada, que si algún afecto o principio en el alma vacila y no se opone firmemente al mal o a la falsedad que tienta, entonces que este principio sea puesto de acuerdo con la voluntad regenerada, no sea que los otros pensamientos y afectos vacilen como él.