Amos 5:7

Estudio

              |

7 I som förvandlen rätten till malört och slån rättfärdigheten ned till jorden, veten: