Psalmi 51:13

Estudio

     

13 Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.