Jov 39:35

Estudio

     

35 Ko se prepire s Bogom, hoće li ga učiti? Koji kudi Boga, neka odgovori na to.