Jov 27:18

Estudio

       

18 Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.