ဝတ်ပြုရာကျမ်း 12:8

Estudio

            |

8 သိုးသငယ်ကို မတတ်နိုင်လျှင် ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ချိုးကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ မီးရှို့ရာယဇ်ဘို့ တကောင်၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဘို့တကောင်ကို ဆောင်ခဲ့၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် သူ့အဘို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုသဖြင့်၊ သူသည် သန့်ရှင်းရလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား၊ သားယောက်ျား၊ သားမိန်းမ ကိုး ဘွားမြင်သော အမိနှင့် ဆိုင်သောတရားဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။


La Explicación  

Por Henry MacLagan (Traducido por computadora al español Español)

Versículo 8. Pero si el miembro regenerador de la iglesia es incapaz, al completar la obra de la vida, de adorar al Señor desde el bien celestial, y convertirse así en un ángel del tercer cielo, lo hará desde el bien espiritual, y se convertirá en un ángel del segundo o del último cielo, por la adoración del Señor desde la caridad, y por la eliminación del mal según ese estado. Y así también habrá una completa purificación.