Ezekiel 28:20

Estudio

            |

20 ABEIPA bie cha ei hnohta vaw tlô ta: