Exodus 31:12

Estudio

                 |

12 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: