1. list Korintským 8:11

Estudio

       

11 I zahyneť bratr mdlý, (pro tvé to vědění), za kteréhož Kristus umřel.