Aus Swedenborgs Werken

 

studieren Sie diesen Abschnitt

        
/ 26  
  

12. Over de Verlichting door het Woord.

28. Elk mens die in geestelijke aandoening van het ware is, dat is, die het ware zelf lief heeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest. Niet echter de mens die alleen vanuit een natuurlijke aandoening van het ware, die de begeerte tot weten wordt geheten, dit leest. Deze ziet niets anders dan hetgeen samenstemt met zijn liefde of met de beginselen die hij òf zelf opgevat heeft, òf uit anderen door gehoor of door lezing geput heeft. Met enkele dingen zal daarom gezegd worden vanwaar en welke mens verlichting heeft door het Woord. Die mens heeft verlichting die de boze dingen schuwt omdat zij zonden zijn, en omdat zij tegen de Heer zijn, en tegen Zijn Goddelijke wetten. Bij deze en niet bij een ander wordt het geestelijk gemoed geopend, en voor zoveel dit wordt geopend, treedt het hemels licht binnen, en vanuit het hemels licht is alle verlichting in het Woord; want dan heeft de mens de wil van het goede. Deze wil wordt, wanneer hij tot dat nut wordt bepaald, in het verstand eerst aandoening van het ware, daarna doorvatting van het ware, en kort daarop door middel van het redelijk licht denking van het ware, aldus beslissing en conclusie, die bij het overgaan daaruit in het geheugen en tegelijk ook in het leven overgaat, en aldus blijft. Dit is de weg van alle verlichting in het Woord, en ook de weg van de hervorming en de wederverwekking van de mensen; maar het is noodzakelijk dat tevoren in het geheugen erkentenissen zijn, zowel van geestelijke als van natuurlijke dingen, want deze zijn de voorraadkamers waarin de Heer door middel van het hemels licht werkt, en hoe voller deze zijn, en zonder bevestigde valse dingen, des te verlichter doorvatting wordt gegeven en des te zekerder conclusie. Immers, de Goddelijke werking valt niet in een ledige en ijle mens, als hij bijvoorbeeld niet weet dat de Heer zuivere Liefde is, en zuivere Barmhartigheid, het Goede zelf en het Ware zelf, en dat de Liefde zelf en het Goede zelf in zijn wezen zodanig is, dat het niet aan iemand het boze kan doen, noch toornen en wraak nemen. Wie niet weet dat het Woord in de letterlijke zin op verscheidene plaatsen is vanuit aanschijnen; die kan niet worden verlicht in het Woord. Waar gezegd wordt over Jehova dat hij ontsteekt en toomt, en dat Hij vuur en woede heeft, dat Zijn toorn gloeit tot aan de laagste hel [zoals bij David], en dat er niet een boze is in de stad dat Jehova niet gedaan heeft [Amos 3:6], dat de Heer zich zal verblijden om boos te doen zoals Hij zich verblijd heeft om wel te doen [Deut. 28:63], en dat Hij ons in verzoekingen leidt, zoals in het Onze Vader, en evenzo in de overige dingen.

  
/ 26  
  
   studieren Sie diesen Abschnitt
Aus Swedenborgs Werken


   Parallele Abschnitte:

Spiritual Experiences 5545


   Swedenborg Forschungsinstrumente

Videos der Swedenborg-Stiftung

Die hier gezeigten Videos werden mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde der Swedenborg-Stiftung zur Verfügung gestellt. Sie können hier mehr über sie erfahren: swedenborg.com.


Why Don't Those Who've Died Communicate With Us More? -- Swedenborg and Life

If people’s spirits live on after their bodies die, why don’t they come back daily and talk to everyone they love? Why do some people get visited by a loved one who has passed on while others don’t? Join us, along with Dr. Jonathan Rose as we discuss Swedenborg's accounts of his spiritual experiences and what he learned through them.


Published by Swedenborg Boekhuis, in the Netherlands.

Die Bibel

 

Deuteronomium 28:63

Studieren Sie die innere Bedeutung

              

63 En het zal geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goed doende en u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.

   Studieren Sie die innere Bedeutung

Explanation of Deuteronomy 28      

Durch Alexander Payne

Verses 1-14. The blessedness of the regenerate if they persevere in keeping the Divine commands.

Verses 15-68. The terrible havoc of soul that comes from rejecting them after regeneration.

Swedenborg

Erklärung (en) oder Referenzen von Swedenborgs Werken:


Referenzen aus Swedenborgs unveröffentlichten Werken:

Apocalypse Explained 584

Over het Woord 12

Spiritual Experiences 2230, 5545

Anderer Kommentar

  Geschichten:Sprung zu ähnlichen Bibelversen

Deuteronomium 4:27, 30:9

Proverbs 1:26

Jesaja 24, 6:11

Jeremia 42:2

Klaagliederen 2:9

Ezechiël 5:13

Amos 3

Bedeutungen biblischer Begriffe

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Hilfsmittel für Eltern und Lehrer

Die hier aufgelisteten Artikel werden mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde in der General Church oft he New Jerusalem zur Verfügung gestellt. Sie können ihre gesamte Bibliothek durchsuchen, indem Sie dieser Link folgen.


 Why Was Joshua a Hero?
Read clues from Deuteronomy and Joshua to discover why Joshua was a hero.
Activity | Ages 9 - 13

 Years Have Their Beginnings
Worship Talk | Ages 7 - 14


Übersetzen