Aus Swedenborgs Werken

 

studieren Sie diesen Abschnitt

        
/ 10837  
  

1384. Wat de eerste soort betreft, die de engelen eigen is, en daarin bestaat, dat zij innerlijk gewaarworden, wat waar en goed is, en gewaarworden wat van de Heer komt, en wat van henzelf, en verder ook van waar en hoedanig datgene is wat zij denken, spreken en doen, wanneer het uit henzelf komt. Het werd mij gegeven met de zonen van de Oudste Kerk te spreken over hun innerlijke gewaarwording; zij zeiden dat zij niets uit zichzelf denken of denken kunnen, en niets uit zichzelf willen, maar dat zij bij alles, wat zij in het algemeen en in het bijzonder denken en willen en gewaarworden, wat van de Heer en wat van elders komt, en dat zij niet alleen gewaarworden, hoeveel van de Heer en hoeveel als van henzelf komt, maar ook, wanneer iets als van henzelf komt, waar het dan vandaan komt, van welke engelen, en verder van welke aard die engelen zijn, van welke aard hun gedachten, met alle verscheidenheid, en zo dus welke invloed het is, en ontelbare andere dingen meer. De innerlijke gewaarwording van deze soort zijn van een grote verscheidenheid; bij de hemelse engelen, die in de liefde tot de Heer zijn, bestaat een innerlijke gewaarwording van het goede en vandaar van al wat tot het ware behoort, en omdat zij uit het goede het ware gewaarworden, laten zij niet toe dat er gesproken, nog minder dat er geredeneerd wordt over het ware, maar zij zeggen: zo is het of zo is het niet. De geestelijke engelen echter, die ook innerlijke gewaarwording hebben, maar niet van dien aard als de hemelse engelen, spreken over het ware en het goede; niettemin worden zij het ware en het goede gewaar, maar met onderscheid, want de verscheidenheden van deze innerlijke gewaarwording zijn ontelbaar. De verscheidenheden rusten hierop, dat zij gewaarworden of iets komt van de wil van de Heer, of dat Hij het vergunt, of dat Hij het toelaat, waartussen een scherp onderscheid ligt.

  
/ 10837  
  
   studieren Sie diesen Abschnitt
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
Aus Swedenborgs Werken

Eingegangene Referenzen:

Arcana Coelestia 1919, 2144, 3528, 4626, 5145, 10155


   Swedenborg Forschungsinstrumente

Andere neu-christliche Kommentare

Videos der Swedenborg-Stiftung

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Angels Can Tell Who Is Influencing Their Thoughts

In this episode, we’re exploring passages from Swedenborg’s "Secrets of Heaven", number 1383.


Perception and Our Senses - S&L Short Clips

Can the sense of smell teach us about perception? The ideal role of human perception is to know how closely any thoughts, feelings or actions are aligned with the will of God and heaven.


How to Find True Intuition - Swedenborg & Life

What is true intuition? And how do you get it?


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Aus Swedenborgs Werken

 

studieren Sie diesen Abschnitt

        
/ 10837  
  

1919. That 'Abram said to Sarai' means perception is clear from what has been stated above in 1898. The perception which the Lord had was represented and is here meant by 'Abram said to Sarai', but thought which sprang from that perception is meant by 'Sarai said to Abram' - perception being the source of thought. The thought possessed by those who have perception comes from no other source. Yet perception is not the same as thought. To see that it is not the same, let conscience serve to 'illustrate this consideration.

[2] Conscience is a kind of general and thus obscure dictate which presents those things that flow in from the Lord by way of the heavens. Those things that flow in manifest themselves in the interior rational man where they are enveloped so to speak in cloud. This cloud is the product of appearances and illusions concerning the goods and truths of faith. Thought is, in truth, distinct and separate from conscience; yet it flows from conscience, for people who have conscience think and speak according to it. Indeed thought is scarcely anything more than a loosening of the various strands that make up conscience, and a converting of these into separate ideas which pass into words. Hence it is that the Lord holds those who have conscience in good thoughts regarding the neighbour and withholds them from evil thoughts. For this reason conscience can never exist except with people who love the neighbour as themselves and have good thoughts regarding the truths of faith. These considerations brought forward here show how conscience differs from thought, and from this one may recognize how perception differs from thought.

[3] The Lord's perception came directly from Jehovah, and so from Divine Good, whereas His thought came from intellectual truth and the affection for it, as stated above in 1904, 1914. No idea, not even an angelic one, is adequate as a means to apprehend the Lord's Divine perception, and thus this lies beyond description. The perception which angels have - described in 1384 and following paragraphs, 1394, 1395 - adds up to scarcely anything at all when contrasted with the perception that was the Lord's. Because the Lord's perception was Divine, it was a perception of everything in heaven; and being a perception of everything in heaven it was also a perception of everything on earth. For such is the order, interconnection, and influx that anyone who has a perception of heavenly things has a perception of earthly as well.

(Verweise: Arcana Coelestia 1394-1395)


[4] But after the Lord's Human Essence had become united to His Divine Essence, and had become at the same time Jehovah, the Lord was then above what is called perception, for He was above the order which exists in the heavens and from there upon earth. It is Jehovah who is the source of order, and therefore one may say that Jehovah is Order itself, for from Himself He governs order, not merely, as is supposed, in the universal but also in its most specific singulars, for it is these singulars that make up the universal. To speak of the universal and then separate such singulars from it would be no different from speaking of a whole that has no parts within it and so no different from speaking of something consisting of nothing. Thus it is sheer falsity - a figment of the imagination, as it is called - to speak of the Lord's Providence as belonging to the universal but not to its specific singulars; for to provide and govern universally but not specifically is to provide and govern absolutely nothing. This is true philosophically, yet, strange to say, philosophers themselves, including the more eminent, understand this matter in a different way and think in a different way.

(Verweise: Genesis 16:6)

  
/ 10837  
  
   studieren Sie diesen Abschnitt
Aus Swedenborgs Werken

Eingegangene Referenzen:

Arcana Coelestia 1991, 2061, 2080, 2104, 2155, 2175, 2192, 2206, 2224, 2506, 2552, 2619, 2769, 2770, 2929, 3029, 3209, 3292, 3319, 3393, 3509, 3528, 3661, 3944, 3979, 4068, 4184, 4538, 4571, 4588, 4708, 4846, 4892, 5111, 5121, 5145, 5228, 5306, ...

Heaven and Hell 86

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 139, 140, 276, 279, 303


   Swedenborg Forschungsinstrumente


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Übersetzen