Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Das ist eine Übersetzung von: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions von Jared Buss

maschinell übersetzt in Tagalog

Beschreibung:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Erstelldatum: 2023

Kredit/Anerkennung: New Christian Bible Study machine translation team.

Urheberrecht: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Lizenz: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Über: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Empfohlene Zitierweise:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Zurück