Genesis 8

Vietnamese (1934)

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Genesis 7   Genesis 9 →

1 Vả, Ðức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại.

2 Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại; mưa trên trời không sa xuống nữa.

3 Nước giựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giựt; trong một trăm năm mươi ngày nước mới bớt xuống.

4 Ðến tháng bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát.

5 Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng mười; ngày mồng một tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra.

6 Ðược bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu,

7 thả một con quạ ra; quạ liệng đi liệng lại cho đến khi nước giựt khô trên mặt đất.

8 Người cũng thả một con bò câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa.

9 Nhưng bò câu chẳng tìm được nơi nào đáp chơn xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy bò câu, đem vào tàu lại với mình.

10 Ðoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bò câu ra khỏi tàu;

11 đến chiều bò câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá Ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất.

12 Người đợi bảy ngày nữa, thả bò câu ra; nhưng chuyến nầy bò câu chẳng trở về cùng người nữa.

13 Nhằm năm sáu trăm một của đời Nô-ê, ngày mồng một, tháng giêng, nước đã giựt bày mặt đất khô; Nô-ê bèn giở mui tàu mà nhìn; nầy, mặt đất đã se.

14 Ðến tháng hai, ngày hai mươi bảy, đất đã khô rồi.

15 Ðức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng:

16 Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ các con và các dâu ngươi.

17 Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi: nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản, và thêm nhiều trên mặt đất.

18 Vậy, Nô-ê cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu.

19 Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu.

20 Nô-ê lập một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ.

21 Ðức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm.

22 Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.

← Genesis 7   Genesis 9 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 409


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 37, 470, 482, 586, 737, 755, 813, ...

Apocalypse Revealed 936


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 538, 610, 633, 638, 644

Spiritual Experiences 2348

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 1:22, 6:5, 7:2, 3, 6, 11, 23, 24, 9:10, 11, 15, 12:7, 8, 19:29

Exodus 14:21, 29:18, 25

Leviticus 1:3, 9, 13, 17

1 Samuel 26:19

2 Kings 19:37

Job 12:15

Psalms 58:4, 115:12

Isaiah 44:27, 54:9

Jeremiah 33:25, 50:38, 51:27

Zechariah 10:11

Matthew 7:11

Mark 21, 22

Ephesians 5:2

2 Peter 2:5

Resources for parents and teachers

Correspondences of Animals

Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)

Coloring Page | Ages 7 - 14

Memory Verse: The Lord's Fruitful Harvest

Activity | Ages 4 - 14

Noah and the Rainbow

Coloring Page | Ages 7 - 14

Noah Builds an Altar

Project | Ages 4 - 10

Noah Built an Ark

Coloring Page | Ages 7 - 14

Noah’s Altar

Article | Ages 15 - 17

Noah Sends a Dove

Coloring Page | Ages 7 - 14

Noah (sheet music)

Song | Ages 4 - 14

Noah Thanks the Lord

Make a rainbow above Noah's altar and draw a picture of what you are thankful for.

Project | Ages 4 - 10

Now We Begin Again…

Worship Talk | Ages 7 - 14

Olive Tree and Branch

Coloring Page | Ages 7 - 14

Seedtime and Harvest

Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

The Dove

Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

The End of the Flood

A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.

Teaching Support | Ages over 3

The First Rainbow

The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.

Story | Ages 2 - 7

The Flood Comes to an End

Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..

Religion Lesson | Ages 4 - 17

The Flood Comes to an End

Worship Talk | Ages 7 - 14

The Rainbow

Coloring Page | Ages 7 - 14

Three Doves

Project | Ages 7 - 14


Übersetzen