Genesis 10

Studieren Sie die innere Bedeutung

Turkish

← Genesis 9   Genesis 11 →

1 Nuhun oğulları Sam, Ham ve Yafetin öyküsü şudur: Tufandan sonra bunların birçok oğlu oldu.

2 Yafetin oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.

3 Gomerin oğulları: Aşkenaz, Rifat, Togarma.

4 Yâvanın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.

5 Kıyılarda yaşayan insanların ataları bunlardır. Ülkelerinde çeşitli dillere, uluslarında çeşitli boylara bölündüler.

6 Hamın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.

7 Kûşun oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raamanın oğulları: Şeva, Dedan.

8 Kûşun Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.

9 RABbin önünde yiğit bir avcıydı. ‹‹RABbin önünde Nemrut gibi yiğit avcı›› sözü buradan gelir.

10 İlkin Şinar topraklarında, Babil, Erek, Akat, Kalne kentlerinde krallık yaptı.

11-12 Sonra Asura giderek Ninova, Rehovot-İr, Kalah kentlerini ve Ninovayla önemli bir kent olan Kalah arasında Reseni kurdu.

13-14 Misrayim Ludluların, Anamlıların, Lehavlıların, Naftuhluların, Patrusluların, Filistlilerin ataları olan Kasluhluların ve Kaftorluların atasıydı.

15-18 Kenan ilk oğlu olan Sidonun babası ve Hititlerin, Yevusluların, Amorluların, Girgaşlıların, Hivlilerin, Arklıların, Sinlilerin, Arvatlıların, Semarlıların, Hamalıların atasıydı. Kenan boyları daha sonra dağıldı.

19 Kenan sınırı Saydadan Gerar, Gazze, Sodom, Gomora, Adma ve Sevoyime doğru Laşaya kadar uzanıyordu.

20 Ülkelerinde ve uluslarında çeşitli boylara ve dillere bölünen Hamoğulları bunlardı.

21 Yafetin ağabeyi olan Samın da çocukları oldu. Sam bütün Ever soyunun atasıydı.

22 Samın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram.

23 Aramın oğulları: Ûs, Hul, Geter, Maş.

24 Arpakşat Şelahın babasıydı. Şelahtan Ever oldu.

25 Everin iki oğlu oldu. Birinin adı Pelekti; çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktandı.

26-29 Yoktan Almodatın, Şelefin, Hasarmavetin, Yerahın, Hadoramın, Uzalın, Diklanın, Ovalın, Avimaelin, Şevanın, Ofirin, Havilanın, Yovavın atasıydı. Bunların hepsi Yoktanın soyundandı. Septuaginta ‹‹Arpakşat Kenanın babasıydı, Kenan Şelahın babasıydı.››

30 Doğuda, Meşadan Sefara uzanan dağlık bölgede yaşarlardı.

31 Ülkelerinde ve uluslarında çeşitli boylara ve dillere bölünen Samoğulları bunlardı.

32 Tufandan sonra kayda geçen, ulus ulus, boy boy yeryüzüne yayılan bütün bu insanlar Nuh'un soyundan gelmedir.

← Genesis 9   Genesis 11 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Numbers 24:24

Deuteronomy 2:23, 32:8

Joshua 9:7

Judges 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 Kings 9:28

1 Chronicles 1:1, 4, 8, 17

2 Chronicles 14:12

Esther 10:1

Job 1:1, 15

Isaiah 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremiah 46:9, 47:4, 51:27

Ezekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jonah 1:2

Nahum 1

Zechariah 5:11


Übersetzen