เฉลยธรรมบัญญัติ 22:21

Lernen

     

21 เขาจะพาหญิงสาวนั้นออกมานอกประตูเรือนบิดาของเธอ แล้วพวกผู้ชายในเมืองของเธอจะเอาหินขว้างเธอให้ตาย เพราะเธอได้กระทำความโง่เขลาในอิสราเอล คือเป็นหญิงโสเภณีในเรือนของบิดา ดังนี้แหละท่านจะกำจัดความชั่วออกจากท่ามกลางท่าน


Kommentar zu diesem Vers  

Durch Alexander Payne

Verse 21. Then shall the mind be brought to that state in which the affection first left its derivative principles before it was accepted by the understanding, and there the affection shall be destroyed by the truths of doctrine; because it has led astray the spiritual mind from wisdom by introducing the evil loves of self and of the world into the soul so as to contaminate the internal will: thus sin and hell will be removed from the soul. [Example explanatory of verses 13-21.—These verses may be understood by applying them to any virtue and its contrary vice; thus, take economy and meanness. Supposing there is in the character a strong tendency to economize which the understanding is inclined to condemn, and suggests that it springs from the love of the world, and is avaricious, and that it ought not to have such a tendency as it is a worldly affection; then careful inquiry must be made by the light of the heart-searching doctrines of the New Church into the motives from which the tendency originated, which shall be the proof as to whether it is evil or no. If these shall prove that the tendency was not joined to the love of the world, but was simply prudence and frugality, which was irksome to the natural mind, and hence its disagreement; then the natural mind must be purified, and reject its calumnies, and study to cultivate more closely the frugal tendency. But if it appears that the tendency arose from a selfish and worldly love, it must be destroyed and rooted out of the mind by the truths of doctrine, because it would lead astray the soul from heaven.]
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org