John 10:30

Lernen

             |

30 Ako at ang Ama ay iisa.