Psaltaren 19:2

Lernen

       

2 Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;