Mika 1:3

Lernen

       

3 Ty se, HERREN träder ut ur sin boning, han far ned och går fram över jordens höjder.