Postanak 9

Studieren Sie die innere Bedeutung

Serbian (Daničić, Karadžić)

← Postanak 8   Postanak 10 →

1 I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove, i reče im; rađajte se i množite se i napunite zemlju;

2 I sve zveri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vaše ruke.

3 Šta se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.

4 Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv.

5 Jer ću i vašu krv, duše vaše, iskati; od svake ću je zveri iskati; iz ruke samog čoveka, iz ruke svakog brata njegovog iskaću dušu čovečiju.

6 Ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek; jer je Bog po svom obličju stvorio čoveka.

7 Rađajte se dakle i množite se; narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj.

8 I reče Bog Noju i sinovima njegovim s njim, govoreći:

9 A ja evo postavljam zavet svoj s vama i s vašim semenom nakon vas,

10 I sa svim životinjama, što su s vama od ptica, od stoke i od svih zveri zemaljskih što su s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega, i sa svim zverima zemaljskim.

11 Postavljam zavet svoj s vama, te odsele neće nijedno telo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju.

12 I reče Bog: Evo znak zaveta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari, koja je s vama do veka:

13 Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zaveta između mene i zemlje.

14 Pa kad oblake navučem na zemlju, videće se duga u oblacima,

15 I opomenuću se zaveta svog koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom telu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako telo.

16 Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati, i opomenuću se večnog zaveta između Boga i svake duše žive u svakom telu koje je na zemlji.

17 I reče Bog Noju: To je znak zaveta koji sam učinio između sebe i svakog tela na zemlji.

18 A behu sinovi Nojevi koji izađoše iz kovčega: Sim i Ham i Jafet; a Ham je otac Hanancima.

19 To su tri sina Nojeva, i od njih se naseli sva zemlja.

20 A Noje poče raditi zemlju, i posadi vinograd.

21 I napiv se vina opi se, i otkri se nasred šatora svog.

22 A Ham, otac Hanancima, vide golotinju oca svog, i kaza obojici braće svoje na polju.

23 A Sim i Jafet uzeše haljinu, i ogrnuše je obojica na ramena svoja, i idući natraške pokriše njom golotinju oca svog, licem natrag okrenuvši se da ne vide golotinje oca svog.

24 A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mlađi sin,

25 I reče: Proklet da je Hanan, i da bude sluga slugama braće svoje!

26 I još reče: Blagosloven da je Gospod Bog Simov, i Hanan da mu bude sluga!

27 Bog da raširi Jafeta da živi u šatorima Simovim, a Hanan da im bude sluga!

28 I požive Noje posle potopa trista pedeset godina.

29 A svega požive Noje devet stotina pedeset godina; i umre.

← Postanak 8   Postanak 10 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 971, 972, 973, 974, 975, 976, 980, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 410


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 470, 482, 575, 737, 788, 868, 1026, ...

Apocalypse Revealed 213, 289, 466, 598, 781

Anđeoska mudrost o Božanskoj Ljubavi i Mudrosti 379

True Christian Religion 687


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 240, 269, 376, 595, 697, 701, 706, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35

Spiritual Experiences 155, 2348

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 1:26, 27, 28, 29, 4:2, 5:32, 6:18, 8:19, 21, 10:1, 5, 6, 17:7, 13, 19, 42:22

Izlazak 21:12, 28

Levitski Zakonik 3:17, 24:17, 21

Brojevi 35:16, 17, 18, 21, 31

Ponovljeni Zakon 19:11, 12

Isus Navin 9:23

Sudije 1:28

1. Samuelova 14:33, 34

2. Samuelova 4:11, 23:5

1. Kraljevima 2:6, 9

2. Kraljevima 11:1, 16, 20

2. Dnevnika 33:24, 25

Poslovice 20:1

Jezekilj 1:28, 33:25, 34:26, 37:26

Osija 2:20

Jevanðelje po Mateju 26:52

Dela apostolska 15:20, 17:26

Poslanica Efežanima 5:18

1. Timoteju Poslanica 4:3

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Correspondences of Color
Illustrations of three stories in the Word that mention colors. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Ham, the Son of Noah
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah and the Rainbow
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Rainbow Crown
Project | Ages 4 - 10

 Rainbow in the Clouds
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rainbows
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Reading Chart: Noah and Rainbow
Color a section of the rainbow each time you read or hear the Lord's Word.
Activity | Ages 4 - 10

 Shem and Japheth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Rainbow
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 True Friendship
How are we to react to the faults of others? New Church teachings say we should have a person's good in mind particularly when we deal with their bad side.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Übersetzen