Postanak 23

Studieren Sie die innere Bedeutung

Serbian (Daničić, Karadžić)

← Postanak 22   Postanak 24 →

1 A požive Sara sto i dvadeset i sedam godina; to su godine veka Sarinog;

2 I umre Sara u Kirijat-Arvi, a to je Hevron, u zemlji hananskoj. I dođe Avram da ožali Saru i oplače.

3 A kad usta Avram od mrtvaca svog, reče sinovima Hetovim govoreći:

4 Stranac sam i došljak kod vas; dajte mi da imam grob kod vas da pogrebem mrtvaca svog ispred očiju svojih.

5 A sinovi Hetovi odgovoriše Avramu govoreći mu:

6 Čuj nas, gospodaru; ti si knez od Boga među nama; u najboljem grobu našem pogrebi mrtvaca svog; niko između nas neće ti zatvoriti grob svoj da ne pogrebeš mrtvaca svog.

7 Tada usta Avram i pokloni se narodu zemlje one, sinovima Hetovim;

8 I reče im govoreći: Ako hoćete da pogrebem mrtvaca svog ispred očiju svojih, poslušajte me, i govorite za mene Efronu sinu Sarovom,

9 Neka mi da pećinu u Makpeli, koja je nakraj njive njegove; za novce neka mi je da među vama koliko vredi, da imam grob.

10 A Efron seđaše usred sinova Hetovih. Pa reče Efron Hetejin Avramu pred sinovima Hetovim, koji slušahu, pred svim koji ulažahu na vrata grada njegovog, govoreći:

11 Ne, gospodaru; čuj me: poklanjam ti njivu, i pećinu kod nje poklanjam ti: pred sinovima naroda svog poklanjam ti je, pogrebi mrtvaca svog.

12 A Avram se pokloni narodu zemlje one,

13 I reče Efronu pred narodom zemlje one govoreći: Ako si voljan čuj me; da ti dam šta vredi njiva, uzmi od mene, pa ću onda pogrepsti mrtvaca svog onde.

14 A Efron odgovori Avramu govoreći mu:

15 Gospodaru, čuj me; zemlja vredi četiri stotine sikala srebra između mene i tebe; šta je to? Samo ti pogrebi mrtvaca svog.

16 A Avram čuvši Efrona izmeri mu srebro, koje reče pred sinovima Hetovim, četiri stotine sikala srebra, kako su išli među trgovcima.

17 I njiva Efronova u Makpeli prema Mamriji, njiva s pećinom koja je na njoj, i sva drveta na njivi i po međi njenoj unaokolo,

18 Posta Avramova pred sinovima Hetovim, pred svima koji ulaze na vrata grada onog.

19 Potom pogrebe Avram Saru ženu svoju u pećini na njivi Makpeli prema Mamriji, a to je Hevron, u zemlji hananskoj.

20 I potvrdiše sinovi Hetovi njivu i pećinu na njoj Avramu da ima grob.

← Postanak 22   Postanak 24 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 2901, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 1616, 2470, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 659, 750

Anderer Kommentar

  Geschichten:


Hop to Similar Bible Verses

Postanak 10:15, 13:18, 17:8, 24:67

Genesis 25:9, 10

Postanak 33:19, 34:24, 35:27, 49:29, 30, 32, 50:1, 13

Numbers 20:29

Ruta 4:4, 9

1. Samuelova 25:1

2. Samuelova 24:24

1. Dnevnika 21:22, 24, 29:15

Jeremija 32:9, 10

Dela apostolska 7:5, 16

Poslanica Jevrejima 11:9, 13


Übersetzen