Postanak 15

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Postanak 14   Postanak 16 →

1 Posle ovih stvari dođe Avramu reč Gospodnja u utvari govoreći: Ne boj se, Avrame, ja sam ti štit, i plata je tvoja vrlo velika.

2 A Avram reče Gospode, Gospode, šta ćeš mi dati kad živim bez dece, a pa kome će ostati moja kuća to je Elijezer ovaj Damaštanin?

3 Još reče Avram: Eto meni nisi dao poroda, pa će sluga rođen u kući mojoj biti moj naslednik.

4 A gle, Gospod mu progovori: Neće taj biti naslednik tvoj, nego koji će izaći od tebe taj će ti biti naslednik.

5 Pa ga izvede napolje i reče mu: Pogledaj na nebo i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati. I reče mu: Tako će ti biti seme tvoje.

6 I poverova Avram Bogu, a On mu primi to u pravdu.

7 I reče mu: Ja sam Gospod, koji te izvedoh iz Ura haldejskog da ti dam zemlju ovu da bude tvoja.

8 A on reče: Gospode, Gospode, po čemu ću poznati da će biti moja?

9 I reče mu: Prinesi mi junicu od tri godine i kozu od tri godine i ovna od tri godine i grlicu i golupče.

10 I on uze sve to, i raseče na pole, i metnu sve pole jednu prema drugoj; ali ne raseče ptice.

11 A ptice sletahu na te mrtve životinje; a Avram ih odgoniše.

12 A kad sunce beše na zalasku, uhvati Avrama tvrd san, i gle, strah i mrak velik obuze ga.

13 I Gospod reče Avramu: Znaj zacelo da će seme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj, pa će joj služiti, i ona će ih mučiti četiri stotine godina.

14 Ali ću suditi i narodu kome će služiti; a posle će oni izaći s velikim blagom.

15 A ti ćeš otići k ocima svojim u miru, i bićeš pogreben u dobroj starosti.

16 A oni će se u četvrtom kolenu vratiti ovamo; jer gresima amorejskim još nije kraj.

17 A kad se sunce smiri i kad se smrče, gle, pećse dimljaše, i plamen ognjeni prolažaše između onih delova.

18 Taj dan učini Gospod zavet s Avramom govoreći: Semenu tvom dadoh zemlju ovu od vode misirske do velike vode, vode Efrata,

19 Kenejsku, kenezejsku i kedmonejsku,

20 I hetejsku i ferezejsku i rafajsku,

21 I amorejsku i hananejsku i gergesejsku i jevusejsku.

← Postanak 14   Postanak 16 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1785, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 416


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 120, 1025, 1444, 1680, 2913, 2959, 4454, ...

Apocalypse Revealed 422, 444, 503, 658, 757

True Christian Religion 755


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 279, 397, 401, 526, 539, 540, 569, ...

An Invitation to the New Church 10

Scriptural Confirmations 4, 49

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 2:14, 21, 10:16, 11:28, 31, 12:1, 7, 14:5, 17:2, 16, 22:1, 17, 20

Genesis 25:8

Postanak 26:24, 32:13, 46:2, 48:21, 50:24

Izlazak 1:11, 14, 2:24, 3:8, 17, 21, 22, 12:29, 40, 13:3, 4, 20:18, 23:23, 31, 32:13, 33:2, 34:11, 24

Levitski Zakonik 1:17, 26:42, 45

Brojevi 13:29

Numbers 20:15

Brojevi 21:31, 32, 33:53

Ponovljeni Zakon 1:7, 3:18, 7:1, 9:4, 5, 19:8, 20:17

Isus Navin 1:4, 3:10, 13:3, 17:15

Sudije 6:17

1. Samuelova 15:6, 26:12

1. Kraljevima 5:1

2. Kraljevima 1:15, 20:8

Nehemija 9:8

Jov 4:13

Psalmi 3:4, 105:42, 43, 106:31, 115:10

Isaija 40:10

Jeremija 32:22, 33:22, 34:18, 19

Jevanðelje po Luki 1:18

Dela apostolska 7:6, 7

Poslanica Rimljanima 4:3, 18

Poslanica Galaæanima 3:6, 17

1. Solunjanima Poslanica 2:16

Poslanica Jevrejima 11:7, 12

Jakovljeva Poslanica 2:23

Resources for parents and teachers

Abraham and Lot

Activity | Ages 7 - 14

Abraham and Sarah's Family

The Lord promises Abraham many descendants.

Story | Ages 2 - 8

Abraham, Isaac, and Jacob (Family Tree Rummy)

Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Does God Know if I'm Going to Heaven?

Lesson and activities exploring true freedom and how the Lord helps us on the path of life.

Religion Lesson | Ages over 15

God’s Covenant with Abram

A lesson for younger children with discussion ideas and a project.

Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

Stars

Sunday School Lesson | Ages 9 - 12


Übersetzen