1 Mosebok 8

Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)

Studieren Sie die innere Bedeutung

← 1 Mosebok 7   1 Mosebok 9 →

1 Da kom Gud Noah i hu og alle de ville dyr og alt feet som var med ham i arken; og Gud lot en vind fare over jorden, og vannet falt.

2 Og det store dyps kilder og himmelens sluser lukkedes, og regnet fra himmelen stanset.

3 Og vannet vek efterhånden tilbake fra jorden, og vannet begynte å ta av, da hundre og femti dager var gått.

4 Og i den syvende måned, på den syttende dag i måneden, blev arken stående på Ararat-fjellene.

5 Og vannet tok mere og mere av inntil den tiende måned; i den tiende måned, på den første dag i måneden, kom fjelltoppene til syne.

6 Og da firti dager var gått, åpnet Noah vinduet på arken som han hadde gjort,

7 og sendte ut en ravn; den fløi frem og tilbake, inntil vannet var tørket bort av jorden.

8 Så sendte han en due ut fra sig for å se om vannet var sunket bort fra jordens overflate.

9 Men duen fant ikke noget hvilested for sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det stod vann over hele jorden. Da rakte han ut sin hånd og tok den inn til sig i arken.

10 Så bidde han ennu syv dager til og sendte så atter duen ut av arken.

11 Og duen kom til ham ved aftenstid, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet; da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden.

12 Men han bidde ennu syv dager til; så sendte han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mere.

13 I det seks hundre og første år, i den første måned, på den første dag i måneden, var vannet tørket bort fra jorden. Da tok Noah taket av arken; og han så ut, og se, jorden var tørr.

14 Og i den annen måned, på den syv og tyvende dag i måneden, var jorden aldeles tørr.

15 Da talte Gud til Noah og sa:

16 Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønners hustruer med dig.

17 Alle de dyr som er hos dig, alt kjød, både fuglene og feet og alt krypet som rører sig på jorden, skal du føre ut med dig, og de skal vrimle på jorden og være fruktbare og bli mange på jorden.

18 Så gikk han ut, og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer med ham.

19 Alle dyrene, alt krypet og alle fuglene, alt som rører sig på jorden, gikk ut av arken, hvert efter sitt slag.

20 Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr og av alle de rene fugler og ofret brennoffer på alteret.

21 Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort.

22 Herefter skal, så lenge jorden står, sæd og høst, og frost og hete, og sommer og vinter, og dag og natt aldri høre op.

← 1 Mosebok 7   1 Mosebok 9 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 409


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 37, 470, 482, 586, 737, 755, 813, ...

Apocalypse Revealed 936


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 538, 610, 633, 638, 644

Spiritual Experiences 2348

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 1:22, 6:5, 7:2, 3, 6, 11, 23, 24, 9:10, 11, 15, 12:7, 8, 19:29

2 Mosebok 14:21, 29:18, 25

3 Mosebok 1:3, 9, 13, 17

1 Samuels 26:19

2 Kongebok 19:37

Jobs 12:15

Salmenes 58:4, 115:12

Esaias 44:27, 54:9

Jeremias 33:25, 50:38, 51:27

Sakarias 10:11

Matteus 7:11

Markus 21, 22

Efeserne 5:2

2 Peters 2:5

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Correspondences of Animals
Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: The Lord's Fruitful Harvest
Activity | Ages 4 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah Builds an Altar
Project | Ages 4 - 10

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah’s Altar
Article | Ages 15 - 17

 Noah Sends a Dove
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Noah Thanks the Lord
Make a rainbow above Noah's altar and draw a picture of what you are thankful for.
Project | Ages 4 - 10

 Now We Begin Again…
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Seedtime and Harvest
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Dove
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The End of the Flood
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Flood Comes to an End
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Flood Comes to an End
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Doves
Project | Ages 7 - 14


Übersetzen