Psalmės 57

Lernen

  

1 Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėk. Mano siela pasitiki Tavimi. Tavo sparnų pavėsyje slepiuos, kol praeis nelaimė.

2 Šauksiuosi aukščiausiojo Dievo, kuris man gera daro.

3 Jis pasiųs iš dangaus ir išgelbės mane, Jis paniekins mano prispaudėjus, Dievas pasiųs savo gailestingumą ir tiesą!

4 Turiu gyventi tarp liūtų, tarp žmonių, kvėpuojančių ugnimi. Jų dantys yra ietys ir strėlės, jų liežuviai­aštrūs kardai.

5 Dieve, būk išaukštintas virš dangų! Tavo šlovė teišplinta visoje žemėje!

6 Jie spendė pinkles mano kojoms, mano siela sugniužo. Jie kasė man duobę, tačiau patys įpuolė į ją.

7 Dieve, mano širdis tvirta. Taip, mano širdis tvirta. Aš giedosiu ir girsiu.

8 Pabusk, mano šlove! Pabuskite, arfa ir psalteri! Aš atsikelsiu anksti.

9 Viešpatie, girsiu Tave tautose, giedosiu Tau pagonių būry.

10 Tavo gailestingumas siekia dangų, ir Tavo tiesa­debesis.

11 Dieve, būk išaukštintas virš dangų! Teišplinta Tavo šlovė visoje žemėje!