Leviticus 3:15

Lernen

            |

15 abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį.