Genesis 23

Studieren Sie die innere Bedeutung

Lithuanian

← Genesis 22   Genesis 24 →

1 Sara gyveno šimtą dvidešimt septynerius metus.

2 Ji mirė Kirjat Arboje, tai yra Hebrone, Kanaano krašte. Ir Abraomas atėjo Saros apraudoti ir apverkti.

3 Abraomas paliko mirusiąją ir kalbėjo Heto vaikams:

4 “Aš esu ateivis ir svečias tarp jūsų. Duokite man nuosavybėn žemės kapui palaidoti mirusiąją”.

5 Heto vaikai atsakė Abraomui:

6 “Paklausyk mūsų, viešpatie! Tu esi Dievo kunigaikštis tarp mūsų. Laidok savo mirusiąją geriausiame mūsų kape! Nė vienas iš mūsų tau neatsakys kapo, kad galėtum palaidoti mirusiąją”.

7 Abraomas atsistojęs nusilenkė hetitams, to krašto žmonėms,

8 ir toliau kalbėjo: “Jei sutinkate, kad palaidočiau savo mirusiąją, tai paklausykite manęs ir prašykite už mane Efroną, Coharo sūnų,

9 kad jis man parduotų Machpelos olą, kuri jam priklauso ir yra jo lauko gale! Už tiek, kiek ji verta, jis man ją teparduoda nuosavybėn kapinėms”.

10 Tuo metu Efronas sėdėjo tarp Heto vaikų. Hetitas Efronas, girdint hetitams, atėjusiems prie miesto vartų, kalbėjo:

11 “Ne, mano viešpatie, paklausyk manęs! Žemę aš tau dovanoju ir olą, kuri yra joje. Savo tautiečių akyse aš tau ją dovanoju. Laidok savo mirusiąją”.

12 Abraomas nusilenkė to krašto žmonėms

13 ir, jiems girdint, kalbėjo Efronui: “Malonėk paklausyti manęs! Aš duosiu tau pinigus už lauką. Paimk juos iš manęs, kad galėčiau ten palaidoti savo mirusiąją”.

14 Efronas atsakė Abraomui:

15 “Paklausyk manęs, viešpatie! Tas žemės sklypas vertas keturių šimtų šekelių sidabro. Ką tai reiškia man ar tau? Palaidok savo mirusiąją”.

16 Abraomas sutiko su Efronu. Pirklių naudojamais pinigais jis atsvėrė Efronui keturis šimtus šekelių sidabro, kurį šis, hetitams girdint, minėjo.

17 Taip Efrono sklypas su ola, kuris buvo Machpeloje, ties Mamre, visi medžiai lauke, kurie augo aplinkui, tapo

18 Abraomo nuosavybe, matant hetitams, kurie buvo ten.

19 Abraomas palaidojo savo žmoną Sarą Machpelos lauko oloje, esančioje ties Mamre, Hebrone, Kanaano šalyje.

20 Taip sklypas ir ola, kuri buvo jame, iš hetitų perėjo Abraomo nuosavybėn kapinėms.

← Genesis 22   Genesis 24 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 2901, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 1616, 2470, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 659, 750

Anderer Kommentar

  Geschichten:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 10:15, 13:18, 17:8, 24:67, 25:9, 10, 33:19, 34:24, 35:27, 49:29, 30, 32, 50:1, 13

Numbers 20:29

Ruth 4:4, 9

1 Samuel 25:1

2 Samuel 24:24

1 Chronicles 21:22, 24, 29:15

Jeremiah 32:9, 10

Acts of the Apostles 7:5, 16

Hebrews 11:9, 13


Übersetzen