Genesis 10

Studieren Sie die innere Bedeutung

Lithuanian

← Genesis 9   Genesis 11 →

1 Tai yra Nojaus sūnų Semo, Chamo ir Jafeto palikuonys. Tvanui praėjus, jie susilaukė sūnų.

2 Jafeto sūnūs: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras.

3 Gomero sūnūs: Aškenazas, ifatas ir Togarma.

4 Javano sūnūs: Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas.

5 Iš šitų atsirado tautų grupės, gyvenančios savo žemėse, kiekviena su savo kalba ir pagal savo giminę savo tautose.

6 Chamo sūnūs: Kušas, Mizraimas, Putas ir Kanaanas.

7 Kušo sūnūs: Seba, Havila, Sabta, ama ir Sabtecha. amos sūnūs: Šeba ir Dedanas.

8 Kušui gimė ir Nimrodas, kuris tapo galingas žemėje.

9 Jis buvo smarkus medžiotojas Viešpaties akyse. Todėl sakoma: “Smarkus medžiotojas kaip Nimrodas Viešpaties akyse”.

10 Jo karalystės pradžia buvo Babelė, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje.

11 Iš čia jis išvyko į Asūrą ir pasistatė Ninevę, ehobot Irą, Kelachą

12 ir eseną tarp Ninevės ir Kelacho; tai yra didysis miestas.

13 Mizraimo sūnūs: Ludas, Anamimas, Lehabas, Naftuchimas,

14 Patrusimas, Kasluhas, iš kurio kilo filistinai, ir Kaftoras.

15 Kanaano palikuonys: pirmagimis Sidonas, Hetas,

16 jebusiečiai, amoritai, girgašai,

17 hivai, arkai, sinai,

18 arvadiečiai, cemarai ir hematiečiai. Taip kanaaniečių giminės išsiplėtė.

19 Kanaaniečių ribos tęsėsi nuo Sidono link Geraro iki Gazos, link Sodomos, Gomoros, Admos bei Ceboimų iki Lešos.

20 Tai Chamo palikuonys pagal jų gentis, kalbas, šalis bei tautas.

21 Semas, visų Ebero sūnų tėvas, vyresnysis Jafeto brolis, taip pat turėjo sūnų.

22 Semo sūnūs: Elamas, Asūras, Arfaksadas, Ludas ir Aramas.

23 Aramo sūnūs: Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas.

24 Arfaksado sūnus­Sala, o Salos­Eberas.

25 Eberas turėjo du sūnus: vienas vardu Falekas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, antrasis­Joktanas.

26 Joktano sūnūs: Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas,

27 Hadoramas, Uzalas, Dikla,

28 Obalas, Abimaelis, Šeba,

29 Ofyras, Havila ir Jobabas; visi jie yra Joktano sūnūs.

30 Jie gyveno nuo Mešos iki Sefaro kalno rytuose.

31 Šitie yra Semo palikuonys pagal jų gimines, kalbas, šalis bei tautas.

32 Šitos yra Nojaus sūnų giminės pagal jų palikuonis ir tautas; iš jų atsirado tautos žemėje po tvano.

← Genesis 9   Genesis 11 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Numbers 24:24

Deuteronomy 2:23, 32:8

Joshua 9:7

Judges 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 Kings 9:28

1 Chronicles 1:1, 4, 8, 17

2 Chronicles 14:12

Esther 10:1

Job 1:1, 15

Isaiah 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremiah 46:9, 47:4, 51:27

Ezekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jonah 1:2

Nahum 1

Zechariah 5:11


Übersetzen