2 Χρονικά 11:9

Lernen

     

9 και την Αδωραιμ και την Λαχεις και την Αζηκα